Studieophold i EU, EØS, Schweiz og Storbritannien

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal på studieophold i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Du er som regel dækket af det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal på studieophold i op til et år i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Hvis du samtidig med dine studier også vil arbejde, skal du i stedet tilmeldes sygesikringen i studielandet.

Hvis du skal være væk i længere tid end 6 måneder, skal du registreres i CPR-registeret som udrejst, men du kan få et særligt sundhedskort fra Danmark, som bevis på din ret til sygesikring her i landet. Hvis du skal studere i længere tid end et år i udlandet, kan du ofte ikke længere være sygesikret i Danmark, men skal derimod sygesikres i studielandet. Det er desuden en god idé at købe en privat forsikring, hvis du helt vil undgå udgifter i forbindelse med sygdom, mens du studerer i udlandet.

Information om studieophold i EU, EØS, Schweiz og Storbritannien

Hvis du skal på studieophold i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, skal du først og fremmest overveje, om du under dit studieophold også vil tage lønnet arbejde. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du vil studere uden for EU, EØS-samarbejdet Schweiz eller Storbritannien.

Læs reglerne om studie udenfor EU, EØS-samarbejdet Schweiz eller Storbritannien.

Hvis du tager på studieophold i højst 12 måneder i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, er du dækket af det blå EU-sygesikringskort for den behandling, der bliver nødvendig under dit ophold. Det er vigtigt at bemærke, at det blå kort kun dækker, hvis du ikke tager et lønnet arbejde i studielandet. Du må dog gerne arbejde frivilligt.

Læs mere om, hvordan det blå EU-sygesikringskort dækker 

Bestil det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

Studieophold i mere end 6 måneder

Når du har været bortrejst fra Danmark i 6 måneder, kan du ikke længere have din folkeregisteradresse i Danmark. I stedet skal du registreres om udrejst i CPR-registeret. Du kan dog godt beholde din tilknytning til sygesikringen i Danmark - i hvert fald i op til et år.

For at beholde din ret til sygesikring og din mulighed for at få behandling i Danmark, skal du have et særligt sundhedskort i stedet for det gule sundhedskort.

Det særlige sundhedskort er et bevis for, at du har ret til sygesikring i Danmark på samme vilkår, som hvis du havde det almindelige, gule sundhedskort. Det er vigtigt for dig, fordi det også sikrer dig ret til dansk sygesikring, hvis du kommer til Danmark på ferie, mens du er på studieophold i udlandet.

Det særlige sundhedskort giver dig også mulighed for at rejse til Danmark og få planlagt behandling, hvis du bliver alvorligt syg. 

Læs mere om det særlige sundhedskort og bestil det på Borger.dk

Læs mere om reglerne for folkeregisteradresse (borger.dk)

Hvis du vil arbejde, mens du studerer i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, skal du tilmeldes sygesikringen i dit arbejds- og studieland. Du vil da være sikret i det pågældende lands offentlige sygesikring på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i landet.

Det betyder også, at du skal have et nyt EU-sygesikringskort, som skal udstedes af dit studieland, hvor du også arbejder.

Ferie uden for studielandet

Hvis du tager på ferie i andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien, mens du bor, arbejder og studerer uden for Danmark, skal du bruge det blå EU-sygesikringskort. Hvis du bliver syg, og du må lægge ud for behandling under et ferieophold eller lignende, kan du søge refusion for dine udgifter i dit arbejdsland, hvor du er sygesikret.

Læs mere om refusion, hvis du har lagt ud

Hvis du er bortrejst fra Danmark i længere tid end ét år, betragtes du som flyttet fra Danmark, og du vil ofte ikke længere være dækket af den danske sygesikring.

I den situation kan du ikke beholde dit gule sundhedskort, og du kan ofte heller ikke få det særlige sundhedskort. Du skal i stedet søge om at blive optaget i den offentlige sygesikring i dit nye bopælsland på de vilkår, der gælder der.

Du skal også søge om at få det blå EU-sygesikringskort fra dit nye bopælsland.

Læs mere om bopæl og længere ophold i udlandet

I nogle tilfælde kan du få et særligt sundhedskort, hvis du studerer i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz i længere tid end et år. Hvis dine forældre er offentligt sygesikret i Danmark og hvis du i studielandet kan blive offentligt sygesikret som familiemedlem via dine forældre. Det er studielandets lovgivning, der bestemmer, om du kan blive medforsikret som familiemedlem. Det er fx muligt i Tyskland for studerende op til 25 år og i Østrig op til 27 år. 

Hvis du vil undersøge, om du kan blive medforsikret som familiemedlem til dine forældre, kan du kontakte Udbetaling Danmark, som kan informere om dine muligheder.

Hvis der er mulighed for at blive medforsikret, udsteder Udbetaling Danmark en blanket S1, som du skal have for at søge om optagelse i studielandets offentlige sygesikring som medforsikret familiemedlem.

Blanketten skal registreres i sygesikringsmyndighederne i dit studieland.

Find kontaktinformationer om sygesikring i EU, EØS-land, Schweiz og Storbritannien.