Har du glemt det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker fortsat udgifter til offentlig og nødvendig behandling, selvom du er rejst afsted uden det fysiske kort eller ikke har bestilt kortet på forhånd. Du risikerer dog selv at skulle lægge ud for udgifter til behandling. Her på siden kan du læse om mulighederne, hvis du mangler kortet.

Dit blå EU-sygesikringskort er dit bevis på, at du er sygesikret i Danmark. Et behandlingssted i udlandet bruger oplysningerne på kortet til at opkræve de offentlige udgifter af Danmark, når du har modtaget behandling. Det er derfor meget vigtigt, at du kan vise kortet til behandlingsstedet eller den behandlende sundhedsperson, så de kan notere oplysningerne om din sygesikring i Danmark.

Har du glemt dit blå sygesikringskort eller er kortet udløbet, kan du dog få en midlertidig erstatningsattest, som bevis på din sygesikring i Danmark. Med en midlertidig erstatningsattest vil du undgå selv at skulle lægge ud for behandling, som kortet normalt dækker. Uden det blå sygesikringskort eller en midlertidig erstatningsattest skal du selv lægge ud for din behandling. Lægger du selv ud for behandling, kan du efterfølgende søge om at få refunderet den del af dine udgifter, som normalt ville være dækket af kortet.

Dine muligheder hvis du mangler det blå sygesikringskort

Det blå sygesikringskort kan være 2-3 uger undervejs, når du har bestilt det. Allerede ved bestillingen af det blå sygesikringskort får du dog en midlertidig erstatningsattest som bevis for din ret til offentlig sygesikring.

Samme erstatningsattest kan du bestille, hvis du allerede er i udlandet uden kortet og har brug for nødvendig behandling eller skal indlægges på et sygehus. Du bestiller attesten ved at kontakte Udbetaling Danmark. Med en midlertidige attest undgår du andre udgifter end den eventuelle egenbetaling, der kan være på din behandling med den offentlige sygesikring i det pågældende land.

Det er muligt, at det offentlige behandlingssted i udlandet selv kan kontakte Udbetaling Danmark for at få et midlertidigt bevis på, at du er sygesikret i Danmark. Du kan dog risikere selv at blive bedt om at skaffe den midlertidige erstatningsattest eller blive afvist fra behandling. Det er også muligt, at du bliver bedt om selv at betale eller efterfølgende får en regning tilsendt.

Det kan derfor være en god idé at bestille en midlertidig erstatningsattest, så snart du er klar over, at du mangler dit blå sygesikringskort.

Kontakt Udbetaling Danmark for at få en erstatningsattest

Du skal selv lægge ud for din behandling, hvis du er uden det blå sygesikringskort eller en midlertidig erstatningsattest, der beviser din sygesikring i Danmark. Du betaler alle udgifter - både den eventuelle egenbetaling og det beløb, som ellers ville være dækket af det blå sygesikringskort. Efterfølgende kan vi i Styrelsen for Patientsikkerhed hjælpe dig med at få refunderet dine udgifter til behandling. Det er derfor vigtigt, at du gemmer alle originale regninger, kvitteringer, henvisninger og recepter, så du har din dokumentationen i orden.

Du er dækket på lige fod med borgerne i det land, du opholder dig i. Det vil sige, at du kan få refunderet et beløb, som svarer til det beløb, som en borger i det pågældende land ville få dækket af landets offentlige sygesikring. Du får dog ikke refunderet den del, som er egenbetaling.

Søg refusion for dine udlæg til behandling

Bestil en midlertidig erstatningsattest

Du kan bestille en midlertidig erstatningsattest hos Udbetaling Danmark, hvis du vil undgå selv at lægge ud for de offentlige udgifter til behandling, som det blå sygesikringskort dækker.

Kontakt Udbetaling Danmark for at få erstatningsattest

Få refunderet dine udlæg til behandling

Hvis du selv betaler for behandling, kan vi hjælpe dig med at få refunderet dine udgifter til behandling, som normalt er dækket med kortet. Gem derfor alle originale regninger, kvitteringer, henvisninger og recepter, så du har dokumentationen i orden.

Gå til siden: Søg refusion