Ophold i nordiske lande

Hvis du har bopæl og er sygesikret i Danmark, har du ret til offentlig nødvendig behandling, når du opholder dig midlertidigt i et af de nordiske lande. Desuden kan du have ret til at få dækket udgifter til hjemtransport.

Når du opholder dig midlertidigt - det vil sige op til et år - i Norge, Sverige, Finland eller Island, har du ret til offentlig nødvendig behandling på samme vilkår, som gælder for borgere, der bor i landet. Det gælder også, selv om du har et andet statsborgerskab end dansk. 

Hvis du bliver syg under et ophold i de nordiske lande, har du i nogle tilfælde også ret til hjemtransport, hvis du på grund af din tilstand ikke kan rejse hjem, som du havde planlagt.

Når du rejser i Norden kan du som udgangspunkt nøjes med at vise dit gule sundhedskort og billedlegitimation. Vi anbefaler dog, at du også har det blå EU-sygesikringskort med under opholdet, hvis du har et.

Særlig ret til hjemtransport

Danmark har en særlig aftale med de andre nordiske lande, som i visse tilfælde giver dig ret til at få dækket udgifter til hjemtransport. Reglerne findes i Nordisk konvention om social sikring.

Hvis du bliver syg, mens du opholder dig i Norge, Sverige, Finland eller Island, og hvis en læge vurderer, at du skal rejse hjem, kan du få dækket merudgiften til hjemrejsen.

Retten til hjemtransport fra nordiske lande gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis en læge i det pågældende land vurderer, at du ikke kan rejse hjem som planlagt på grund af din tilstand
  • Hvis en læge i det pågældende land bekræfter i en lægeerklæring, at du skal rejse hjem med en dyrere transportform

Retten til hjemtransport for nordiske lande gælder IKKE i følgende tilfælde:

  • Hvis du er blevet forsinket på grund af sygdom, og godt selv kan rejse hjem
  • Hvis du er rejst til et af de nordiske lande med det formål at modtage behandling
  • Hvis det drejer sig om hjemtransport af en afdød

Det er myndighederne i det nordiske land, du opholder dig i, som vurderer, om du har behov for at blive transporteret hjem på en anden måde, end du havde planlagt. Det er også disse myndigheder, som betaler merudgiften. 

Som regel er det sygehuset, som har dig under behandling, der arrangerer hjemtransporten. Du kan dog godt arrangere transporten selv, men så bør du være opmærksom på, at det nordiske lands myndigheder ikke nødvendigvis vil dække merudgifterne.

Merudgiften er den del, der overstiger den pris, du skulle have betalt for din planlagte hjemrejse. Hvis du allerede har betalt din hjemrejse, kan du ikke få den udgift refunderet af den offentlige sygesikring. Har du en privat rejseforsikring, kan du anmelde denne del til dit forsikringsselskab.

Det blå EU-sygesikringskort erstatter ikke en rejseforsikring

En privat rejseforsikring kan dække ekstraudgifter til egenbetaling i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke dækker.

Læs om din dækning med det blå EU-sygesikringskort