Arbejder i Storbritannien

Hvis du arbejder i Storbritannien, men bor i Danmark kan du være omfattet af de aftaler, der indgået mellem EU og Storbritannien.

De to aftaler gælder Udtrædelsesaftalen eller Handels- og Samarbejdsaftalen. Aftalerne sikrer, at du på fortsat vil have adgang til offentlige sundhedsydelser i begge lande. Det er den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), der afgør, hvilken af EU’s aftaler med Storbritannien, du er omfattet af, og om du opfylder kriterierne for at blive betragtet som arbejdstager eller grænsearbejder.

Information om arbejde i Storbritannien

Under ophold i Danmark vil du have ret til at modtage nødvendig behandling. Det kan være behandling som følge af akut opstået sygdom. Det kan også være behandling, der relaterer sig til en kronisk eller allerede eksisterende sygdom, når den danske sundhedsperson vurderer, at behandlingen ikke kan vente, til du er retur i Storbritannien.

Det vil altid være den behandlende sundhedsperson, der i den konkrete situation vurderer om behandling er nødvendig og i så fald hvilken behandling, du kan tilbydes.

Dokumentationen for din ret til sundhedsydelser i Danmark, er dit danske EU-sygesikringskort, som udstedes af Udbetaling Danmark.

Vælger du at søge planlagt behandling i Danmark hos fx tandlæge, praktiserende læge eller anden speciallæge, skal du være opmærksom på, at du alene kan få dækket de offentlige udgifter, hvis du har fået udstedt en forhåndstilladelse til den pågældende behandling.

Læs videre på siden om planlagt behandling uden for Storbritannien.

Når du bor i Storbritannien, vil du have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som andre borgere, der bor i landet.

Du bør sikre dig, at du er korrekt registreret som medforsikret familiemedlem hos den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), med en blanket S1 fra Danmark.

For nærmere oplysning om det britiske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS.

Til brug for rejser uden for Danmark og Storbritannien fx ferie skal du have udstedt et særligt britisk sygesikringskort. Det samme gør sig gældende for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Er du omfattet af Udtrædelsesaftalen, skal du have det britiske EU-sygesikringskort for Citizens’ Rights Agreement, det såkaldte CRA EHIC. Kortet dækker behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, skal du have det britiske globale sygesikringskort, Global Health Insurance Card (GHIC). Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge GHIC under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Se hvordan de britiske sygesikringskort ser ud.

For nærmere oplysninger om ansøgning og udstedelse af et CRA EHIC eller GHIC, skal du kontakte NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Hvis du ønsker at rejse til et andet EU-land for der at modtage planlagt behandling, kræver det en forhåndstilladelse for at du kan få de offentlige udgifter dækket af sygesikringen.

Du skal ansøge om en forhåndstilladelse via din bopælsregion i Danmark. Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes i Danmark, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), men da du bor i Danmark, skal du søge om tilladelsen via din danske bopælsregion.