Arbejder i Storbritannien

Hvis du arbejder i Storbritannien, men bor i Danmark kan du være omfattet af de aftaler, der indgået mellem EU og Storbritannien.

De to aftaler gælder Udtrædelsesaftalen eller Handels- og Samarbejdsaftalen. Aftalerne sikrer, at du på fortsat vil have adgang til offentlige sundhedsydelser i begge lande.

Det er den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), der afgør, hvilken af EU’s aftaler med Storbritannien, du er omfattet af, og om du opfylder kriterierne for at blive betragtet som arbejdstager eller grænsearbejder.

Adgang til sundhedsydelser i Danmark

Hvis du er registreret med bopæl i Danmark dvs. er tilmeldt det danske CPR-register, har du ret til alle offentlige sundhedsydelser i det danske sundhedsvæsen.

Dokumentation for denne ret er dit danske sundhedskort, som du får fra din danske bopælskommune. Dette gælder også, hvis du arbejder i Storbritannien som grænsearbejder og er bosat i Danmark.

Har du familie, fx ægtefælle/partner, samlever eller mindreårige børn, der bor her i Danmark sammen med dig, vil de ligesom dig have ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark.

Du bør dog sikre dig, at du og dine familiemedlemmer er korrekt registreret hos Udbetaling Danmark med en blanket S1 fra Storbritannien.

Ret til sundhedsydelser i Storbritannien

Når du arbejder i Storbritannien, vil du også have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor og er sygesikret i Storbritannien. Dette gælder også for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Er du grænsearbejder, dvs. du arbejder i Storbritannien men rejser hjem til din bopæl i Danmark mindst én gang om ugen, vil du under ophold i Storbritannien også fortsat have adgang til det britiske sundhedsvæsen.

Har du medforsikrede familiemedlemmer, kan der gælde særlige regler for deres ret til sundhedsydelser under ophold i Storbritannien.

For nærmere oplysninger om det britiske sundhedsvæsen samt din og dine familiemedlemmers ret til sundhedsydelser i Storbritannien, skal du henvende dig til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS.

Britisk udstedt sygesikringskort

Til brug for rejser uden for Storbritannien og Danmark fx ferie skal du have udstedt et særligt britisk sygesikringskort. Det samme gør sig gældende for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Er du omfattet af udtrædelsesaftalen, skal du have det britiske EU-sygesikringskort for Citizens’ Rights Agreement, det såkaldte CRA EHIC. Kortet dækker behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, skal du have det britiske globale sygesikringskort, Global Health Insurance Card (GHIC). Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge GHIC under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Se hvordan de britiske sygesikringskort ser ud

For nærmere oplysninger om ansøgning og udstedelse af CRA EHIC eller GHIC, skal du kontakte NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Planlagt behandling uden for Danmark og Storbritannien

Hvis du ønsker at rejse til et andet EU-land for der at modtage planlagt behandling, kræver det en forhåndstilladelse for at du kan få de offentlige udgifter dækket af sygesikringen. 

Du skal ansøge om en forhåndstilladelse via din bopælsregion i Danmark. Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes i Danmark, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), men da du bor i Danmark, skal du søge om tilladelsen via din danske bopælsregion.

 

Har du spørgsmål? Kontaktinformation til myndigheder

Udbetaling Danmark – International Sygesikring 

NHS Business Services Authority (NHSBSA)

NHS's hjemmeside

EU-Sygesikring: Kontakt og åbningstider