Kan du stadig søge refusion?

Trods Brexit, sikrer EU's aftaler med Storbritannien, at du fortsat har ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i Storbritannien. Har du derfor betalt en regning for behandling, du mener bør være dækket af dit EU-sygesikringskort, kan du søge om refusion via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har du betalt en regning for behandling, du har modtaget under et ophold i Storbritannien, har du fortsat mulighed for at søge om refusion, når du er offentligt sygesikret i Danmark. 

Du kan dog kun søge om refusion for dine udgifter, når din behandling i Storbritannien ikke var planlagt. Formålet med dit ophold eller din rejse må derfor ikke være, at du skulle have en konkret behandling.

Du har ikke længere ret til at søge om refusion fra din bopælsregion eller -kommune efter de danske tilskudsregler. Det skyldes, at disse regler fra den 1. januar 2021 ikke længere gælder for køb af sundhedsydelser i Storbritannien.

Regninger for behandling før 1. januar 2021

Har du regninger for behandling, der er foregået før den 1. januar 2021, kan du fortsat søge om refusion efter to regelsæt:

  • efter reglerne om EU-sygesikringskortet og de danske tilskudsregler, når behandlingen ikke var formålet med din rejse til Storbritannien.
  • efter de danske tilskudsregler, når behandlingen var planlagt, dvs. du rejste til Storbritannien for at købe behandlingen.

Læs mere om, hvordan du søger refusion