Sjældne sygdomme og de europæiske referencenetværk

Læger og forskere i EU- og EØS-landene samarbejder i de europæiske referencenetværk (ERN) for at udveksle viden og ekspertise ved behandling af patienter med komplekse eller sjældne sygdomme.

Danmark deltager i de europæiske referencenetværk, som er virtuelle ekspertnetværk, der involverer sundhedsudbyderne over hele Europa. Hensigten med disse netværk er at gøre det lettere at udveksle viden om komplekse eller sjældne sygdomme, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer.

Repræsentanter fra flere danske sygehusafdelinger deltager i samarbejdet i alle de etablerede netværk.

Som patient kan du eller din aktuelle behandler kontakte et af de danske deltagere af et netværk for at forhøre jer om behandlingsmuligheder for din sygdom.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du en oversigt over netværkene og kontaktoplysninger til de danske deltagere.

Find information om de europæiske referencenetværk

Læs om arbejdet i netværkene på Europa-Kommissionens hjemmeside