Brexit: Ferie og korte ophold

EU's to aftaler med Storbritannien sikrer, at du fortsat kan være dækket af dit EU-sygesikringskort, hvis du får behov for behandling under fx en ferie i Storbritannien. Er du britisk sygesikret, er du også fortsat dækket af dit britiske sygesikringskort under et midlertidigt ophold i et EU-land.

EU's to aftaler med Storbritannien sikrer, at du som offentligt sikret borger i et EU-land eller som britisk sikret borger fortsat har ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold uden for dit bopælsland. Din dokumentation er fortsat EU-sygesikringskortet, herunder de nye typer af britiske sygesikringskort.

Bliver du derfor syg eller får du brug for behandling som følge af fx en kronisk sygdom eller graviditet, har du ret til at modtage den behandling, som er nødvendig og som ikke kan vente, til du er hjemme igen.

Det er op til den behandlende sundhedsperson at vurdere, om du har behov for behandling og i så fald hvilken. Behandlingen skal være en del af det offentlige sundhedsvæsen og skal gives til dig på samme vilkår, som den tilbydes opholdslandets offentligt sikrede borgere. 

Situationer, hvor du ikke er dækket

Det er vigtigt, at du er opmærksom på situationer, hvor EU-sygesikringskortet eller det britiske sygesikringskort ikke dækker behandling under et midlertidigt ophold.

  • Privat behandling er ikke dækket.
  • Hel og delvis egenbetaling i det offentlige sundhedsvæsen er ikke dækket.
  • Du kan ikke få dækket udgifter til hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død.
  • Som britisk sygesikret i medfør af Handels- og samarbejdsaftalen, er du ikke dækket i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 

Når du er omfattet af EU's Handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien, vil du desuden ikke kunne få dækket offentlige udgifter til assisteret befrugtning og langtidsplejeydelser. Dette gælder uanset, om du er dansk eller britisk sygesikret.

Undersøg dine sygesikringsforhold, inden du rejser

Inden du rejser anbefaler vi, at du undersøger, om du er dækket af dit EU-sygesikringskort eller britiske sygesikringskort - og på hvilke vilkår.

Desuden er det altid en god idé at overveje en privat rejseforsikring, fordi privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af hverken EU-sygesikringskortet eller det britiske sygesikringskort. Særligt hjemtransport kan blive meget dyrt for dig uden forsikring.

Det er sygesikringsmyndighederne i Danmark og Storbritannien, der vurderer, om du er omfattet af EU's aftaler med Storbritannien. 

Find kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark, International Sygesikring, på borger.dk

Find kontaktoplysninger til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority

Se de forskellige britiske sygesikringskort her