I familie med en grænsearbejder

I visse tilfælde kan du være medforsikret, hvis du er i nær familie med en grænsearbejder, fx som ægtefælle til eller barn af en grænsependler.

Du kan for eksempel være med forsikret som ægtefælle til, eller barn af en grænsependler. For at være medforsikret skal I bo i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Dit bopælsland skal i de fleste tilfælde registrere dig som familiemedlem til grænsearbejderen.

Hvis du er medforsikret under en grænsearbejder, som arbejder i Danmark, vil du få ret til offentlig behandling i dit bopælsland på samme vilkår som andre borgere der. Du vil også få ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, men der kan i nogle tilfælde være begrænsninger.

Information til familiemedlemmer af en grænsearbejder

For at blive registreret som familiemedlem, skal du have en blanket S1 fra grænsearbejderens arbejdsland. Blanketten skal registreres i dit bopælsland. S1-blanketten benyttes dog ikke i Sverige, Norge, Finland og Island. Det er dit bopælsland, som afgør, om du kan blive betragtet som familiemedlem til grænsearbejderen.

I Danmark udstedes blanket S1 af Udbetaling Danmark

Du kan blive medforsikret som familiemedlem til grænsearbejder

 • hvis du ikke har en selvstændig ret til sygesikring i dit bopælsland, fx som arbejdstager
 • hvis du er barn af en grænsearbejder og ikke selv arbejder i dit bopælsland
 • hvis du er barn af en grænsearbejder og ikke er medforsikret under din anden forælder efter bopælslandets lovgivning.

Hvis du er medforsikret som familiemedlem til en grænsearbejder, der arbejder i Danmark, har du ret til behandling i dit bopælsland på samme vilkår som borgere, der er offentligt sygesikret i det land, hvor du bor. Vær opmærksom på, at du i nogle lande skal betale en egenbetaling, når du går til fx læge.

Du skal som hovedregel have det blå EU-sygesikringskort, hvis du rejser fra dit bopælsland til Danmark for at modtage behandling. Som familiemedlem til en grænsearbejder skal du bestille det blå kort i Danmark på borger.dk.

Bestil det blå EU-sygesikringskort 

Ret til at gå til fx speciallæge, fysioterapeut i Danmark

Som familiemedlem til en grænsearbejder, der arbejder i Danmark, kan du frit vælge at tage til Danmark for at gå til fx praktiserende læge, tandlæge, kiropraktor m.fl. Du skal være opmærksom på, at det ikke altid er gratis. Du har ret til tilskud på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikret i gruppe 1 i Danmark. Det betyder at:

 • Du skal have en henvisning fra en praktiserede læge, hvis du skal behandles hos en speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog.
 • Du behøver ikke en henvisning, hvis du søger behandling hos en øre-, næse-, halslæge og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.
 • Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.
 • Du skal selv betale, hvis du søger privat behandling – også den private behandling, som nogle speciallæger tilbyder.

Din adgang til at søge gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark afhænger af, i hvilket land du bor. 

Som udgangspunkt skal du have en henvisning fra en praktiserede læge eller en speciallæge enten i Danmark eller i dit bopælsland. Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.

Du skal som udgangspunkt have en forhåndstilladelse for at få gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark, hvis du bor i:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Forhåndstilladelsen skal du søge via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland og den gives på en såkaldt S2-blanket. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i dit bopælsland, har du krav på at få tilladelsen.

Du har dog ret til gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark, hvis den behandling, du søger, ikke kræver forhåndstilladelse fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland. I så fald skal du have en erklæring fra dit bopælsland om, at netop den behandling ikke kræver en forhåndstilladelse. Du skal vise erklæringen på det danske sygehus, hvor du søger behandling. 

Du har adgang til gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark og skal ikke have en forhåndstilladelse, hvis du bor i et af disse lande:

 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Letland
 • Litauen
 • Nederlandene (din sygesikring kan dog stille krav om tilladelse)
 • Norge
 • Sverige
 • Tjekkiet

Du har kun ret til gratis planlagt behandling i Danmark, hvis du har fået en forhåndstilladelse til behandlingen. Det kræver en S2-blanket.

For at få en forhåndstilladelse skal du kontakte sundhedsmyndighederne i dit bopælsland. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i bopælslandet, har du krav på en forhåndstilladelse. Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2.

Se kontaktoplysninger på de enkelte lande

Hvis du ikke har ret til gratis sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark, kan du evt. få behandlingen mod betaling. Du skal selv kontakte sygehuset eller sygehusafdelingen. Hvis du har brug for vejledning om dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder.

Se kontaktinformationer til patientvejledere i Danmark

Refusion, hvis du bor i Irland, Portugal eller Spanien

Hvis du bor i Irland, Portugal eller Spanien og betaler for behandling i Danmark, kan du søge om refusion af udgifterne efter lovgivningen i dit bopælsland.

Du har ikke ret til

Du skal være opmærksom på, at der er nogle ydelser, som du ikke har ret til at tage til Danmark for at få.

Du kan fx ikke rejse til Danmark for at få en vaccine, som er omfattet af de offentlige vaccinationsprogrammer. Det kan fx være vaccination mod Covid-19, børnevaccination eller influenzavaccination, der gives gratis til visse personer i Danmark.

Du har heller ikke ret til begravelseshjælp eller tildeling af og adgang til organer i Danmark i forbindelse med organtransplantation.