Når du rejser i et nordisk land

Del sidens indhold med andre

Hvis du har bopæl og er sygesikret i Danmark, har du ret til nødvendig behandling fra den offentlige sygesikring, når du opholder dig midlertidigt i Norge, Sverige, Finland og Island. Dette gælder uanset dit statsborgerskab. Du kan vise dit gule sundhedskort sammen med billedlegitimation, men vi anbefaler, at du også har dit blå EU-sygesikringskort med, hvis du har et. Du har ret til samme behandling, som enhver anden borger i et af de nævnte nordiske lande - ligesom på det blå sygesikringskort. Men til forskel fra de regler, der gælder for det blå kort, så har du i de nordiske lande i nogle tilfælde også ret til hjemtransport.

Midlertidigt ophold i de nordiske lande

Når du opholder dig midlertidigt (maximalt et år) i Norge, Sverige, Finland eller Island, har du ret til behandling på lige fod med borgerne i det pågældende land. Du har også ret til behandling, hvis du har et andet statsborgerskab end dansk, men er sygesikret i Danmark. 

Du har som udgangspunkt ret til samme behandling, som du kan få med det blå EU-sygesikringskort. Det vil sige behandling, der bliver nødvendig under dit ophold i det nordiske land, og som ikke kan vente til du er rejst ud af landet. 

Læs mere om hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort

Særlig ret til hjemtransport

Danmark har en særlig aftale med de andre nordiske lande, som i visse tilfælde giver dig ret at få dækket udgifter til hjemtransport. Reglerne findes i den nordiske konvention om social sikring.

Hvis du bliver syg, mens du opholder dig i Norge, Sverige, Finland eller Island, og hvis en læge vurderer, at du skal rejse hjem, kan du få dækket merudgiften til hjemrejsen.

Retten til hjemtransport dækker

  • hvis en læge i det pågældende land vurderer, at du ikke kan rejse hjem som planlagt på grund af din tilstand.
  • hvis en læge i det pågældende land bekræfter i en lægeerklæring, at du skal rejse hjem med en dyrere transportform.
  • hvis du har behov for en dyrere transportform end den, du havde planlagt at benytte.
  • IKKE hvis du er blevet forsinket på grund af sygdom, og godt selv kan rejse hjem
  • IKKE hvis du er rejst til et af de nordiske lande med det formål at modtage behandling
  • IKKE hvis det drejer sig om hjemtransport af en afdød.

Sådan arrangeres hjemtransporten

Det er myndighederne i det nordiske land, du opholder dig i, som vurderer om du har behov for at blive transporteret hjem på en anden måde, end du havde planlagt. Det er også disse myndigheder, som betaler merudgiften. 

Som regel er det sygehuset, som har dig under behandling, der arrangerer hjemtransporten. Du kan dog godt arrangere transporten selv, men så bør du være opmærksom på, at det nordiske lands myndigheder ikke nødvendigvis vil dække merudgifterne. 

Sådan beregnes merudgiften

Merudgiften er den del, der overstiger den pris, du skulle have betalt for din planlagte hjemrejse. Hvis du allerede har betalt din hjemrejse, kan du ikke få den udgift refunderet af den offentlige sygesikring. Har du en privat rejseforsikring, kan du anmelde denne del til dit forsikringsselskab.