Ældrecenter Bålhøj

19-12-2023

Dato for tilsynsbesøget: 07-12-2023