Lindring i den sidste tid

Nogle patienter kan i den sidste tid opleve stærke smerter, kvalme eller angst. I disse tilfælde vil lægen tilbyde smertestillende eller beroligende midler. I situationer, hvor patienten ikke selv er i stand til at tage stilling, skal lægen træffe en beslutning for patienten efter inddragelse af patientens nærmeste pårørende.

Patienten kan få store doser medicin

Lægen kan tilbyde en døende større doser beroligende og smertestillende medicin end normalt, hvis det er nødvendigt – også selvom det kan betyde, at patienten får kortere tid tilbage at leve i.

Lægen skal fortælle om virkningen af medicinen. Lægen skal også fortælle om de risici og bivirkninger, der kan være. Patienten har altid ret til at sige nej til behandlingen.

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give så meget smertestillende eller beroligende medicin, at patienten ikke længere er ved fuld bevidsthed (sedering). Hvis patienten kun har få timer eller dage tilbage at leve i, kan lægen tilbyde at give sedering, indtil døden indtræder. Hvis patienten har mere end få dage tilbage at leve i, kan lægen give en midlertidig sedering. Lægen skal løbende vurdere behovet og tage stilling til, om den midlertidige sedering bør afbrydes eller fortsætte.

Hvis patienten ønsker det, vil lægen også kunne vække vedkommende, så han/hun kan sige farvel til sine pårørende.

Hvis patienten ikke selv er i stand til at tage stilling

Patienten kan være ude af stand til selv at tage stilling til behandling og genoplivning – fx i tilfælde af demens. I den situation skal lægen træffe en beslutning for patienten. Lægen skal inddrage de nærmeste pårørende, eventuelle værge eller fremtidsfuldmægtige.

En fremtidsfuldmægtig er en person, som patienten på forhånd har udpeget til at træffe beslutninger på sine vegne, hvis patienten en dag ikke selv er i stand til det. 

Pjece

Pjece om lindring i den sidste tid.pdf

Det er ikke muligt at bestille pjecen hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men du kan downloade pjecen til print.

Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg