×

Risikosituationslægemidler

10. december 2015

Det er ikke altid lægemidlet i sig selv, der udgør en risiko, men derimod den kontekst det anvendes i. På den baggrund er begrebet risikosituationslægemidler etableret, og Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har konkluderet, at et risikosituationslægemiddel skal vurderes samlet i forhold til: patient, situation og lægemiddel.

Der bliver derfor i listen over risikosituationslægemidler gjort forsøg på, dels at kæde den utilsigtede hændelse til det trin i medicineringsprocessen, hvor det gik galt, og dels at kæde lægemidlet sammen med den konkrete situation, hvori den utilsigtede hændelse skete.

Listen skal i denne sammenhæng betragtes som en bruttoliste, og er udarbejdet i et regneark. Herved er det muligt for brugerne selv at justere listen i forhold til lokale krav og behov, således at listen for eksempel kan samstemmes med stedets rekommandationsliste og medicineringsvejledninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet håber, at sundhedsvæsnet kan bruge definitioner, listen og tabellerne samt forslag til forebyggelse i deres arbejde med risici i medicineringsprocessen.