Sundhedsjura

Sundhedsjura foretager juridisk kvalitetssikring af alle afgørelser i individtilsynssager og træffer afgørelser om påbud til behandlingssteder som led i det sundhedsfaglige tilsyn.

Herudover træffer Sundhedsjura afgørelser om påbud til plejeenheder som led i ældretilsynet.

Enhedschef, Sundhedsjura

Helle Borg

E-mail: hbr@stps.dk

Sektionsleder, Organisationssektionen

Henrik Kristensen

E-mail: hkr@stps.dk

Sektionsleder, Individsektionen

Metta Detlefsen Frost

E-mail: medf@stps.dk

Sektionsleder, Lovgivning, udvikling og politik

Mai-Britt Bonde

E-mail: mbon@stps.dk

Fotos: Per Morten Abrahamsen