Økonomi

Enhedschef, Økonomi

Gregers Dröge Bruun

E-mail: grdb@stps.dk

Økonomi

Økonomi har ansvaret for styrelsens økonomistyring og for at koordinere styrelsens rigsrevisionssager. Desuden har enheden ansvaret for Data og IT, Informationscenteret, HR og Arbejdsmiljø samt Det fælles Servicecenter, som også dækker Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Enhedens opgaver indebærer blandt andet:  

 • budgetlægning og -opfølgning 
 • udarbejdelse af resultatkontrakter
 • årsrapporter 
 • bidrag til Finansloven
 • koordinering af styrelsens rigsrevisionssager
Sektionsleder, Data og IT

Anders Welander-Haahr

E-mail: aah@stps.dk

Data og IT

Enheden varetager opgaver i relation til:

 • databeskyttelse
 • informationssikkerhed 
 • IT-understøttelse
 • Systemforvaltning og IT-koordination
 • dataformidling og ledelsesinformation, herunder understøttelse af styrelsens tilsynsaktiviteter
 • Enheden har desuden ansvaret for registrering af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger samt administration af Behandlingsstedsregisteret, hvilket også indbefatter gebyropkrævning og rådgivning om korrekt registrering.
Sektionsleder, Servicecenter, Informationscenter og HR

Mathis Weidanz

E-mail: gmawe@stps.dk

Servicecenter, Informationscenter, HR og Arbejdsmiljø

Det fælles Servicecenter varetager bl.a.: 

 • Leverandørstyring
 • Indkøb og projekter
 • Bygningsdrift 
 • Visitation

Informationscentrets hovedopgave er at besvare henvendelser til styrelsens hovednummer 72 28 66 00 i tidsrummet 9.30-15.00. Desuden overvåger informationscenteret styrelsens hovedpostkasse stps@stps.dk. 

HR og Arbejdsmiljø understøtter organisationen med bl.a.:

 • Rekruttering og fastholdelse
 • Tillægsforhandlinger
 • Politikker og retningslinjer
 • Sekretariatsbetjening af SAMO og AMO
 • Diverse udviklingsprojekter

 

Fotos: Per Morten Abrahamsen