Organisationsdiagram

Direktør
Vicedirektør
Vicedirektør

Birgitte Drewes

København

Tilsyn og Rådgivning Øst

Bente Møller

København

Læring og Ledelse

Malene Bjørum

København

Tilsyn og Rådgivning Vest

Charlotte Hjort

Kolding og Randers

Autorisation og EU-Sygesikring

Mikkel Friberg

København

Sundhedsjura

Helle Borg Larsen

København

Økonomi
Landslægen på Færøerne