Organisationsdiagram

Direktør
Vicedirektør
Vicedirektør

Birgitte Drewes

København

Læring og Ledelse
Tilsyn og Rådgivning Øst

Bente Møller

København

Tilsyn og Rådgivning Vest

Charlotte Hjort

Randers og Taulov

Autorisation og EU-Sygesikring

Mikkel Friberg

København

Sundhedsjura

Helle Borg Larsen

København

Økonomi
Landslægen på Færøerne