Autorisation og EU-Sygesikring

Enhedschef, Autorisation og EU-Sygesikring

Mikkel Friberg

E-mail: mifc@stps.dk

I Autorisation og EU-Sygesikring har vi to kerneområder:

 • Vi meddeler autorisationer og andre tilladelser til at udføre sundhedsfagligt arbejde for 19 forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet.
 • Vi er det danske forbindelsesorgan til EU og behandler blandt andet sager om refusion for de udgifter, som danske statsborgere har haft til sundhedsydelser i EU og gennemfører afregninger for behandling af EU-borgere på tværs af landegrænser.
Sektionsleder, Autorisation

Kaj Kramer Molbech Pedersen

E-mail: kkmp@stps.dk

Autorisation

Autorisation er ansvarlig for at behandle ansøgninger om dansk autorisation til sundhedspersoner, som udstedes efter reglerne i autorisationsloven. En del af denne opgave er vedligeholdelse af det offentlige autorisationsregister, hvor alle danske autoriserede sundhedspersoner står opført. Sektionen varetager opgaver i forbindelse med at:

 • meddele dansk autorisation til sundhedspersoner inden for 19 forskellige faggrupper
 • vurdere om udenlandsk uddannede sundhedspersoner opfylder betingelserne for dansk autorisation
 • meddele tilladelse til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer 
 • meddele specialeanerkendelser for læger og tandlæger, og registrerer andre specialer og rettigheder
 • udstede attester om autorisationsstatus til sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i udlandet.

Sektionen står også for det internationale samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i overensstemmelse med EU-direktivet og den fælles nordiske overenskomst.

Sektionsleder, EU-Sygesikring

Anne Fromholt

E-mail: mfr@stps.dk

EU-Sygesikring

Sektionen er det danske forbindelsesorgan til EU og administrerer mellemstatslig refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter EU-rettens koordineringsregler. Enheden er det centrale nationale kontaktpunkt vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser og varetager opgaver i forbindelse med:

 • sager om refusion af udgifter i forbindelse med ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling i EU-/EØS-lande (samt Storbritannien og Schweiz), herunder udbetaling
 • vejledning af borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale aftaler 
 • vejledninger til Udbetaling Danmark, regioner, kommuner m.fl. om EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (vedr. sundheds- og plejeydelser)
 • regnskab og afregning for sygesikringsydelser med EU-/EØS-landene, Storbritannien og Schweiz. 
 • udbetaling af lægemiddelerstatninger. 

 

Fotos: Per Morten Abrahamsen