Landslægen på Færøerne

Enhedschef

Lars Fodgaard Møller

E-mail: lafm@stps.dk

Landslægen på Færøerne hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed og er bindeled mellem de statslige myndigheder og det færøske landsstyre. 

Landslægen rådgiver Færøernes Landsstyre samt statslige og kommunale myndigheder i spørgsmål om:

  • lægelige forhold 
  • miljømæssige forhold
  • socialmedicinske forhold
  • hygiejniske forhold
  • smitsomme sygdomme
  • medicinhåndtering. 

Landslægen har desuden det faglige ansvar for rådgivning om kørekort. 

Landslægen fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på Færøerne. 

Landslægen yder desuden bistand til rets- og politimyndigheder i retsmedicinske og lignende sager.

Fotos: Per Morten Abrahamsen

Adresse

Landslæknin
Tinghúsvegur 42
FO-100 Tórshavn

Tlf. +298 660400 
Email: foe@stps.dk

Læs mere

På landslægens hjemmeside, som findes på færøsk og dansk, kan du læse mere om landslægens virke. 

Gå til landslaeknin.fo