Servicemeddelse

Det er nødvendigt at gennemføre et servicevindue af styrelsens whistleblowersystem

Torsdag den 21. september 2023 kl. 12:30 - 15:30

Under servicevinduet vil whistleblowersystemet ikke være tilgængeligt. Vi beklager ulejligheden.

Whistleblowerordning

Du kan anonymt indberette forhold, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable forhold internt i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for følgende persongrupper at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser:

  • Arbejdstagere (nuværende og tidligere) i Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Lønnede og ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører til Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har fået i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.

Direktionen opfordrer til at indberette via styrelsens whistleblowerordning (internt) i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det er også muligt at indberette til den nationale whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Læs hvordan du kan indberette eksternt via Datatilsynets whistleblowerordning

Gå til whistleblowerordningen

Orientering om indberetninger i whistleblowerordningen 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed har i perioden 17. december 2021 til 31. december 2022 modtaget 17 indberetninger i styrelsens whistleblowerordning. Af disse 17 blev:

  • 1 indberetning videresendt til anden relevant offentlig myndighed.
  • 15 indberetninger var ikke omfattet af lovens anvendelsesområder og blev behandlet som bekymringshenvendelser.
  • 1 indberetning var omfattet af lovens anvendelsesområde og blev realitetsbehandlet, men ledte ikke til sanktioner eller politianmeldelse. Styrelsen valgte dog at præcisere en intern retningslinje som følge af henvendelsen.

Offentliggøres en gang årligt

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, §27 skal myndigheder m.v. omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter denne lov.

Bekymringshenvendelse

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer, kan du sende en bekymringshenvendelse til os.

Du kan også indberette til os, hvis din mistanke drejer sig om:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Når vi får henvendelser om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller henvendelser om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Når vi får henvendelser om et behandlingssted eller en plejeenhed gælder det samme.

Se, hvordan du indsender en bekymringshenvendelse