Whistleblowerordning

Ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed og samarbejdspartnere kan anonymt indberette forhold internt i styrelsen, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable forhold.

OBS: Er du landet det rigtige sted?

Hvis din henvendelse drejer sig om forhold i sundhedsvæsenet – fx et behandlingssted, plejehjem eller en sundhedsperson, så skal du ikke benytte whistleblowerordningen, men i stedet sende en bekymringshenvendelse til os.

Indgiv bekymringshenvendelse

Hvem kan benytte styrelsens whistleblowerordning?

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for følgende persongrupper at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser:

  • Ansatte og tidligere ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Lønnede og ulønnede praktikanter i Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører til Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har oplevet i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før-kontraktuelle forhandlinger.

Gå til whistleblowerordningen

Den nationale whitleblowerordning

Whistleblowere, som er omfattet af styrelsens ordning, kan frit vælge mellem at indberette under Styrelsen for Patientsikkerheds ordning eller Den Nationale Whistleblowerordning i regi af Datatilsynet.

Direktionen i Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer dog whistleblowere til at indberette via styrelsens ordning i tilfælde, hvor overtrædelserne må forventes at kunne imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Læs hvordan du kan indberette eksternt via Datatilsynets whistleblowerordning