Fagligt Forum for patientsikkerhed

Det overordnede formål for Fagligt Forum for patientsikkerhed er at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med faglig sparring omkring læringsaktiviteter.

Opgaver og funktioner

 • Sparring til Styrelsen for Patientsikkerhed på det faglige niveau
 • Faglig sparring til Styrelsen for Patientsikkerheds indsatser, herunder anvendelse og implementering 
 • Forslag til emner på nationale læringsindsatser
 • Udveksling og drøftelse af aktuelle emner om patientsikkerhed på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Repræsentanter

 • Region Hovedstaden, Perle Darsø, perle.darsoe.01@regionh.dk
 • Region Sjælland, Tenna Kjærsgaard-Teegen, ttee@regionsjaelland.dk
 • Region Nordjylland, Tilde Jensen, tj@rn.dk
 • Region Midtjylland, Lone Flarup, lone.flarup@stab.rm.dk
 • Region Syddanmark, Vibeke Overgaard Madsen, vibeke.overgaard.madsen@rsyd.dk
 • Kommunerne i Region Hovedstaden, Jeanette Hjermind, jeah@hillerod.dk
 • Kommunerne i Region Sjælland, Pernille Brodthagen Thomsen, perth@slagelse.dk
 • Kommunerne i Region Nordjylland, Louise Weikop, wei-aeh@aalborg.dk 
 • Kommunerne i Region Midtjylland, Anne-Sofie Gade Lybker, agl@horsens.dk
 • Kommunerne i Region Syddanmark, Tina Hallund, thal@sonderborg.dk
 • Kommunernes Landsforening (afventer ny repræsentant)
 • Almen praksis (DSAM), Anne Christina Kjeruff
 • Privatpraktiserende speciallæger (FAPS), afventer ny repræsentant
 • Danske Patienter, afventer repræsentant 
 • Danske Handicaporganisationer, Liselott Blixt, lbl@psoriasis.dk
 • Private sygehuse (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker), Luna Bormeth, lbo@cph-privathospital.dk
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel, vibeke.rischel@patientsikkerhed.dk
 • Danske Regioner
 • Selveje Danmark (Brancheforeningen for selvejende organisationer på velfærdsområdet), Louise Dybdal, ldyb@selveje.dk
 • Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Tovholder og sekretariatsbetjening, Janet Johannessen, jajo@stps.dk og Nadija Schwartz Horn, ndsh@stps.dk
  Tilsyn, Lone Lind Pedersen, lolp@stps.dk

Med henblik på at sikre emnespecifik specialistviden kan specialister inviteres til forummet på ad hoc-basis.

Læs Kommissorium Fagligt Forum for Patientsikkerhed