Tilsyn og Rådgivning Øst

Del sidens indhold med andre

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det geografiske område svarende til Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Post

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Øst 
Islands Brygge 67 
2300 København S

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 8.00-15.00)
E-mail: trost@stps.dk

Opgaver 

Tilsyn og Rådgivning Øst fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler, Sikringen, tilsynsuddannelsen samt kosmetiske behandlere (både organisatorisk tilsyn og individtilsyn). 

Tilsyn og Rådgivning Øst varetager også ældretilsynet i områderne, som svarer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Herudover har enheden ansvaret for området for alternativ behandling samt Styrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB). 

Tilsyn og Rådgivning Øst rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, miljømedicin, retsodontologi, callosotomi, journalopbevaring, området for blod, væv og organer, retsmedicin (ligsyn) og helbredsforhold ved udstedelse af kørekort. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Tilsyn og Rådgivning Øst er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. 

Sektionsleder, COVID-relaterede opgaver

person

Britta Bjerrum Mortensen

bbmr@stps.dk

Sektionsleder, Testrekvirering

person

Mikala Utzon

miu@stps.dk

Sektionsleder, individtilsynet

Eva Merete Benfelt

Eva Merete Benfelt

evmb@stps.dk

Sektionsleder, ældretilsynet og organisationstilsynet

Portræt af Lone Lind Pedersen

Lone Lind Pedersen

lolp@stps.dk

Sektionsleder, administration

Portræt af Per Krøyer Alsbæk

Per Krøyer Alsbæk

peka@stps.dk

Sektionsleder, Rådgivningsopgaver

person

Hannele Maria Tuovinen

hmto@stps.dk