×

Landslægen på Færøerne

Opdateret 21. december 2018

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundheds- og Ældreministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed. Landslægeembedet varetages af Lars Fodgaard Møller, der er landslæge for Færøerne.

Landslæknin
Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn

Telefon: +298 660400 
E-mail: foe@stps.dk

Hjemmeside: www.landslaeknin.fo

Opgaver

Landslægen på Færøerne varetager følgende opgaver:

  • Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.
  • Landslægen fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndigheder i retsmedicinske og lignende sager.