Landslægen på Færøerne

Del sidens indhold med andre

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed. Landslægeembedet varetages af landslæge Lars Fodgaard Møller.

Landslæknin

Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn

Telefon: +298 660400 
E-mail: foe@stps.dk

Opgaver

Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, miljømæssige, socialmedicinske og hygiejniske forhold, smitsomme sygdomme, kørekort og medicinhåndtering. 

Landslægen fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriserede sundhedspersoner. Landslægen yder ligeledes bistand til rets- og politimyndigheder i retsmedicinske og lignende sager. 

Landslægen har det nationale faglige ansvar for rådgivning om kørekort. 

Landslæge

Portræt af Lars Fodgaard Møller

Lars Fodgaard Møller

lafm@stps.dk