Tema

Medicinsikkerhed

Medicinsikkerhed er vigtigt for patienter over alt i sundhedsvæsenet. På denne side kan du finde viden om og inspiration til sikker håndtering af medicin. Find fx en pjece om korrekt håndtering af medicin, en guide til i.v. væsker og bliv klogere på typiske medicinproblemstillinger fra utilsigtede hændelser i 'Klog på UTH'.

Temadag

Se optagelser fra temadag om medicinsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed markerede WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag med en virtuel temadag om medicinsikkerhed 16. september 2022.

Du kan se optagelser af alle oplæg på temadagen og høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge medicinsikkerheden.

Se optagelser fra temadag om medicinsikkerhed

Pjece: Risikosituationslægemidler

Pjecen er en guide til sikker medicinhåndtering med særligt fokus på risikosituationslægemidler. Guiden henvender sig primært til sundhedspersonale, der håndterer medicin, fx på sygehuse, plejecentre og i hjemmesygepleje.

Hent pjecen om risikosituationslægemidler

I.v. væsker

Intravenøse væsker er medicin med virkninger og bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at i.v. væsker ordineres og monitoreres med samme omhu som al anden medicin.

Læs mere om i.v. væsker og hyponatriæmi

Pjece: Korrekt håndtering af medicin

Pjecen er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin.

Hent pjecen "Korrekt håndtering af medicin"
 

Klog på UTH

Selv lette hovedtraumer kan være alvorlige hos borgere i AK-behandling

Der er risiko for alvorlige skader hos borgere, der slår hovedet, hvis de samtidig er i blodfortyndende behandling.

Selv lette hovedtraumer kan være alvorligt hos borgere i AK-behandling

 

Kend din pen - hold insulinpennene adskilt

En typisk fejl ved insulin er, at insulinpennene forveksles, så patienten får hurtigtvirkende insulin i stedet for langsomtvirkende insulin eller omvendt.

Kend din pen - hold insulinpennene adskilt

Medicin uden skade

Inspiration til medicingennemgang

Har du brug for inspiration til medicingennemgang hos borgere og patienter, som bliver behandlet med flere lægemidler på samme tid? Så kan du med fordel orientere dig i den nye kortlægning over projekter med medicingennemgang fra hele landet.

Kortlægningen er lavet under projektet Medicin uden skade, som er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Få inspiration til medicingennemgang

Risikosituationslægemidler

Risikosituationslægemidler er lægemidler, der er forbundet med større risiko i bestemte situationer. De kræver derfor særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet.

Læs mere og se film om risikosituationslægemidler

Lær om insulin og test din viden 

Håndtering af medicin

Særligt til praktiserende læger: 

Ordinerer du patientsikkert?

Særligt til plejepersonale uden for sygehusene:

Korrekt håndtering af medicin uden for sygehusene

Lokale indsatser om medicinsikkerhed

Lokale indsatser for patientsikkerhed er udvalgte, vellykkede projekter fra regioner, kommuner og private leverandører, som kan bidrage til inspiration og læring på tværs af sundhedsvæsenet. Her kan du se de projekter, som handler om sikker medicinhåndtering. 

Se alle lokale indsatser om medicinhåndtering