Tema

Forebyg tryksår

Tryksår

Den største del er ofte skjult under overfladen…

Hvis et tryksår ikke bliver behandlet i tide, kan det have meget alvorlige konsekvenser for patienten. Men med den rigtige forebyggelse kan 95% af alle tryksår forebygges. Få inspiration til hvordan. 

Tryksår rammer ofte ældre, som er sengeliggende eller stillesiddende på grund af sygdom eller skade. Tryksår kan opstå i løbet af få timer til få dage, hvis der ikke er opmærksomhed på forebyggelse og korrekt brug af trykaflastende hjælpemidler.

I 2022 og 2023 blev der rapporteret mere end 3.600 utilsigtede hændelser om tryksår til Styrelsen for Patientsikkerhed. Mere end hver tredje handler om manglede forebyggelse.

På baggrund af de rapporterede utilsigtede hændelser sætter vi fokus på forebyggelse af tryksår.

Til patienter & pårørende

Til sundheds-personer

Til patienter og borgere

Video

Sådan kan du forebygge tryksår

Er du i risikogruppen for tryksår, fordi du har svært ved at bevæge dig? Eller er du pårørende til en, der er?
Tryksår rammer ofte ældre, som er sengeliggende eller stillesiddende på grund af sygdom eller skade. Tryksår kan opstå i løbet af timer til dage, hvis der ikke er opmærksomhed på forebyggelse og korrekt brug af trykaflastende hjælpemidler. Vi håber derfor meget, at flere patienter og pårørende får kendskab til, hvordan tryksår kan forebygges.

Vær opmærksom

Vidste du, at størstedelen af et tryksår ofte er skjult under huden?

Skadens omfang er ikke altid til at se. Vær derfor ekstra opmærksom på smerte, sår eller rødme på huden, hvis du er sengeliggende eller stillesiddende fx i en kørestol.

Har du spørgsmål om tryksår, bør du altid kontakte sundhedspersonalet eller egen læge.

Tryksår? 3 gode råd

– hvis du har været sengeliggende eller stillesiddende i længere tid

Bevægelse

1

Bevæg dig det, du kan.

Let aktivitet og ændring af position kan reducere risikoen for tryksår.

Hygiejne

2

Hold huden ren og tør.

Tør hud er mindre modtagelig over for skader.

Mærk efter

3

Vær opmærksom på smerter, sår og rødme på huden.

Tidlig opdagelse af tegn på tryksår er afgørende for behandling.

Pjece

Gode råd

Vær særligt opmærksom på de områder af kroppen, hvor der er størst kontakt mellem knogle og underlag. Det er fx hæle, korsben, albuer og skuldrene.

Pjece til patienter og pårørende

Flyer med 3 gode råd

Til sundhedspersoner

Video

Forebyg tryksår i sundhedsvæsenet

I 2022 og 2023 blev der rapporteret mere end 3.600 utilsigtede hændelser om tryksår til Styrelsen for Patientsikkerhed. Næste to tredjedele handlede om manglende forebyggelse eller forkert brug af hjælpemidler. Langt de fleste tryksår kan forebygges og vi håber derfor, at I vil være med til at tage dialogen om tidlig forebyggelse med jeres kollegaer, patienter og deres pårørende.

Værktøj

Husker du at HUSKE?

H for hud, U for underlag, S for skift, K for kost og E for engagér.

HUSKE er en nem remse med fem vigtige råd, som allerede anvendes flere steder i sundhedsvæsenet til at forebygge tryksår.

95% af alle tryksår kan nemlig forebygges.

Materialer

Pjecer og plakater til at hænge op

Vi har udarbejdet en række materialer, der kan være med til at mindes os alle sammen om at huske forebyggelsen af tryksår.

Pjece til patienter og pårørende

Flyer med 3 gode råd

Plakat I

Plakat II

Klog på UTH

Du kan forebygge tryksår

Det er en utilsigtet hændelse, hvis en patient får tryksår eller oplever, at et sår bliver værre i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet.

Læs artiklen

Klog på UTH

Når hjælpemidler gør ondt værre

Trykaflastende puder, der vendes forkert, er et problem, der jævnligt bliver rapporteret som utilsigtet hændelse i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læs artiklen

OBS-MEDDELELSE

Forkert betjening af tryksårsforebyggende madrasser og puder

Forkert betjening af hjælpemidler bliver jævnligt rapporteret som utilsigtet hændelse og medfører, at patienten eller borgeren ikke får korrekt trykaflastning.

Læs artiklen

Samarbejde

Kampagnen "Forebyg tryksår" er udviklet i samarbejde med Center for Sårheling på Bispebjerg Hospital samt med sparring fra sårsygeplejersker fra Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Kampagnen er rettet mod henholdsvis patienter og pårørende og sundhedspersonale på ældreområdet og på hospitalerne.

Bag om UTH-tallene

Data

Tryksår opstår hyppigst på bagdel eller fødder

I 2022 og 2023 blev der rapporteret 3620 utilsigtede hændelser (UTH) om tryksår til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Langt de fleste tryksår opstår på baller, haleben eller fødderne:

 • 38 procent på baller og haleben.
 • 29 procent på hæl, fod eller tæer.

Tryksår på baller og haleben samt hæle kan skyldes, at patienten/borgeren ligger på ryggen og ikke bliver mobiliseret eller vendt hyppigt nok. Tryksår på fødder kan ligeledes opstå hos diabetespatienter med neuropati, som har nedsat følsomhed i deres fødder/tæer og derved er ekstra udsatte for at få tryksår i denne region fx forårsaget af forkert fodtøj, forkerte indlæg, for stramme støttestrømper mv. 

Diagrammet viser, hvordan tryksår fordeler sig i forhold til placering på kroppen. Størstedelen af UTH’erne beskriver tryksår i området omkring bagdelen (baller og haleben), mens den næststørste gruppe handler om tryksår på fødderne (hæl, fod og tæer).

Tallene baserer sig på en repræsentativ stikprøve på 253 UTH'er ud af de rapporterede 3620 UTH’er omhandlende tryksår fra hhv. 2023 og 2022.

Hvorfor opstår tryksår

Når vi ser på, hvorfor tryksår opstår, så er den hyppigste årsag manglende forebyggelse eller opsporing. Dertil opstår tryksår hyppigt under indlæggelse og ved forkert brug af hjælpemidler. Trykaflastende madrasser og -puder er nogle af de hjælpemidler, som ved forkert brug kan blive en del af årsagen til tryksår.

Årsagen til at tryksåret opstår

 • Lidt over en tredjedel af tryksår opstår pga. af manglende forebyggelse (36 procent).
  Man er i øget risiko for at få tryksår, hvis man fx er immobil og sengeliggende, og personalet er ikke opmærksom på trykaflastning og mobilisering. Manglende personlig pleje og hygiejne, samt nedsat ernæringstilstand kan også øge risikoen for at udvikle tryksår.
 • I 28 procent af de utilsigtede hændelser er tryksåret opstået under indlæggelse på hospital.
  Mange patienter er blot indlagt i få dage, men dette kan være nok til at udvikle et eller flere tryksår, hvis der ikke er opmærksomhed på  forebyggelse, selvom indlæggelsen skyldes anden sygdom.
 • En fjerdedel af de utilsigtede hændelser er relateret til forkert brug af hjælpemidler (24 procent).
  Hændelserne omhandler bl.a. manglende eller forkert brug af trykaflastende madrasser, dette kan fx skyldes at madrassen ikke er bestilt i tide, eller at stikket ikke er sat i, så madrassen er flad. Der ses også hændelser med trykaflastende puder til kørestol, som fx bliver vendt for forkert og dermed øger trykket frem for at mindste trykket. Dertil er der rapporteret hændelser med kompressionsbehandling fx støttestrømper, der sidder for længe eller er for stramme, samt tryksår som følge af urinkatetre, der er fixeret forkert.
 • 9 procent af de utilsigtede hændelser omhandler behandling af sår, hvor fx sundhedspersonalet, ikke følger den sårplejeplan der er lagt eller ikke har kompetencerne til at udføre den korrekte sårbehandling.

Styrelsen har tidligere udarbejdet en "Klog på UTH", der omhandler forkert brug af hjælpemidler: Når hjælpemidler gør ondt værre

Hvor kommer UTH'erne fra?

60 procent af de utilsigtede hændelser omhandler tryksår, som er sket i den kommunale del af sundhedsvæsenet, og 38 procent på hospitaler. Tryksår kan opstå alle steder i sundhedsvæsenet, hvis man ikke er opmærksom på at forebygge og behandle i tide. Det gælder også i det specialiserede sundhedsvæsen på hospitalerne. Det er afgørende, at der bliver sat tidligt ind med forebyggelse, når der sker ændringer i borgerens mobilitet og ernæringstilstand.

Flere ting kan spille ind på antallet af UTH'er - fx hvor veludviklet rapporteringskulturen er på det enkelte behandlingssted eller at man på behandlingsstedet har bestemt sig for at have fokus på et bestemt UTH-område.

Diagrammet viser, hvor UTH’erne bliver rapporteret fra: