Korrekt håndtering af medicin

01-09-2023

Denne pjece er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Pjecen er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har set på, hvilke spørgsmål vi ofte får om medicinhånd­tering, og vi har lyttet til personale og ledelse på de behandlingssteder, vi besøger i forbindelse med det sund­hedsfaglige tilsyn.

Desuden har vi set på typiske fejl og utilsigtede hændelser med medicin.

Pjecen er en ny og revideret 3. udgave af pjecen af samme navn. Pjecen er i øjeblikket kun tilgængelig i elektronisk form.

Læs pjecen: Korrekt håndtering af medicin 

Pjecen skal ses som et supplement til Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.