Klog på UTH

Selv lette hovedtraumer kan være alvorlige hos borgere i AK-behandling

09-08-2022

Der er særlig risiko for alvorlige skader hos borgere, der slår hovedet, hvis de samtidig er i blodfortyndende behandling.

Klog på UTH er et nyhedsbrev med cases inspireret af hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

I Danmark er knap 600.000 personer i behandling med blodfortyndende medicin. Hovedparten af dem er ældre borgere. Der er større risiko for blødninger i hovedet hos borgere, der slår hovedet, hvis de er i blodfortyndende behandling. Dette gælder også for lette hovedtraumer, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ikke det bliver opdaget i tide.

Der findes forskellige typer medicin til længerevarende blodfortyndende behandling, fx.

  • Vitamin K antagonister (VKA) 
  • Direkte orale antikoagulantia (DOAK - tidligere kaldet NOAK)
  • Trombocythæmmere (omfatter blandt andet Acetylsalisylsyre og Clopidogrel)

Case

En ældre mand på et plejehjem falder en aften. Manden er dement og i blodfortyndende behandling. Efter faldet har han fået en lille bule i panden, men viser ellers ingen tegn på ændringer i sin almene tilstand. Personalet er ved en fejl ikke opmærksomme på, at han er i blodfortyndende behandling, og da han virker upåvirket, gør man ikke yderligere, og han hjælpes som vanligt i seng.

Da personalet senere på aftenen kommer ind til ham, er han ukontaktbar. Han indlægges, og man finder en blødning i hovedet.

Vær opmærksom på

Når en borger slår hovedet, er det vigtigt at være opmærksom på:  

  • om borgeren er i behandling med blodfortyndende medicin.
  • om borgeren skal vurderes af en læge.

Klog på UTH