Midlertidigt arbejde i Danmark

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Som udgangspunkt skal du have en autorisation, hvis du vil arbejde som sundhedsperson i Danmark. Men hvis du er statsborger i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, og du kun skal arbejde her i en kortere periode, så har du to muligheder: Du kan søge om en midlertidig tilladelse, som gælder i 12 måneder. Eller du kan søge en fuld autorisation, som ikke har nogen tidsbegrænsning.

Arbejde midlertidig og lejlighedsvist i Danmark  

Hvis du kun skal arbejde i Danmark i en korte perioder eller kun skal arbejde her engang imellem, kan du søge enten

  • søge om en midlertidig tilladelse til at kunne udøve dit erhverv (man kalder det at blive tjenesteyder) uden autorisation. Denne gælder i 12 måneder og skal herefter fornyes. Hvis du søger midlertidig tilladelse, får du ikke en dansk autorisation, men du bliver alligevel registreret i det danske autorisationsregister.
  • du kan søge autorisation i Danmark. Dermed bliver du registreret i det danske autorisationsregister og har tilladelse til at arbejde i Danmark, når du vil. 

Hvad er midlertidigt arbejde

Karin kommer med tekst

Vurdering fra sag til sag

Vi vurderer fra sag til sag, om vi kan give tilladelse til at en sundhedsperson kan udøve sit erhverv uden autorisation. 

Sådan søger du registrering 

For at søge om at blive registreret som tjenesteyder skal du dokumentere: 

  • at du er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein
  • at du er lovligt etableret i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein med henblik på at udøve samme erhverv
  • at du på tidspunktet ikke er underlagt forbud eller begrænsning i udøvelsen af dit erhverv
  • dine erhvervsmæssige kvalifikationer
  • hvor længe og hvor ofte, du skal arbejde i Danmark samt i hvilke perioder uden afbrydelse.  

Sådan behandler vi din ansøgning om registrering

Vi undersøger, om din uddannelse er væsentligt forskellig fra den tilsvarende danske uddannelse. I de fleste tilfælde foretager vi ikke forudgående kontrol for så vidt angår læger, tandlæger, sygeplejersker og jordemødre. 

Hvis du får tilladelse til at udføre tjenesteydelse i Danmark, skal du bruge den faglige titel, som du bruger i det land, hvor du er etableret. Du må altså ikke bruge den danske titel for dit fag.

Autorisation og tilsyn

Når du er registreret til midlertidigt og lejlighedsvist at arbejde i Danmark, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Du har de samme rettigheder og pligter som dine danske kolleger. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde.