Søgevejledning til autorisationsregisteret

Del sidens indhold med andre

I det offentlige autorisationsregister finder du oplysninger om de enkelte sundhedspersoner, om grupper af sundhedspersoner eller konkrete kosmetiske behandlingssteder.

Sådan søger du

Autorisationsregisteret er delt op i muligheden for at søge på sundhedspersoner og på kosmetiske behandlingssteder. Inden for hvert område kan du filtrere på forskellige oplysninger, f.eks. navn, fødselsår, faggruppe, speciale, autorisations-id og dato.

Under kosmetiske behandlingssteder kan du fx filtrere på behandlingsstedets navn, adresse, kosmetisk behandling eller en kombination af disse.

Hvilken sundhedsperson søger du?

En navngiven sundhedsperson

For at finde en navngiven sundhedsperson kan du nøjes med at udfylde ét af følgende felter:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Autorisations-id

Hvis du udfylder flere felter samtidig, finder du den eller de konkrete sundhedspersoner. som opfylder alle de kriterier, du har valgt.

Billede af løsningen, hvor navn, fødselsdag, autorisationsID og faggrupper er nævnt

Grupper af sundhedspersoner

Hvis du ønsker at søge på grupper af autoriserede sundhedspersoner kan du fx søge ud fra rullegardinerne. Hvis du under rullegardinet Faggruppe vælger Læge vil registeret finde alle de læger, som har en gyldig eller ikke gyldig autorisation. Søgningen kan samtidig f.eks. kombineres med en given tilsynsoplysning.

Visning af løsning med områderne faggruppe og tilsynsoplysninger

Når du søger efter konkrete grupper af sundhedspersoner, kan du bruge et eller flere af følgende felter:

Navn: Søg på specifikke navne

Fødselsdag: Søg på specifikke fødselsdage eller fødselsdage inden for et interval

AutorisationsID: Søg på specifikke autorisations-id

Autorisationsdato: Søg på specifikke autorisationsdatoer eller autorisationsdatoer inden for et givent interval

Faggruppe: Søg en bestemt faggruppe

Lægespecialer: Søg bestemte lægefaglige specialer

Tandlægespecialer: Søg bestemte tandlægespecialer

Øvrige specialer: Søg øvrige sundhedsfaglige specialer

Tilsynsoplysninger: Søg kun sundhedspersoner med specifikke sanktioner - f.eks. begrænset tilsyn eller fagligt påbud

75-årsreglen: Søg sundhedspersoner, som fortsat har ret til selvstændigt virke, efter de er fyldt 75 år.

Kosmetisk behandling: Find sundhedspersoner, der er godkendt til at foretage bestemte former for kosmetisk behandling.

Tilsynsoplysninger

I rullegardinet tilsynsoplysninger kan du filtrere søgningen på fire kategorier:

  • Skærpet tilsyn
  • Fagligt påbud
  • Virksomhedsindskrænkning
  • Indskrænkning af ordinationsretten
  • Uden gyldig autorisation
  • Suspenderet autorisationen
  • Forbud mod at arbejde

Vælger du f.eks. kategorien skærpet tilsyn, finder du alle de autoriserede personer, som aktuelt er i skærpet tilsyn. Hvis du herefter vælger en konkret person, kan du se årsagen til, at personen er i skærpet tilsyn. Søgningen kan også kombineres med et af de andre felter, f.eks. faggruppe. 

Tilsynsoplysninger, som f.eks. skærpet tilsyn, bliver vist i registeret med en overskrift og forklarende tekst.

Eksempel på et opslag på person med skærpet tilsyn

Hvis du vælger filtreringsmuligheden uden gyldig autorisation finder registeret alle de personer, som ikke aktuelt har en gyldig autorisation. Hvis en person står i registeret, men ikke har en gyldig autorisation, er dette markeret ved en rød ramme, ligesom det ved rød tekst fremgår, at autorisationen ikke er gyldig. Se nedenstående eksempel.

Eksempel på, hvordan det vises, hvis en sundhedsperson ikke har en gyldig autorisation

Kosmetiske klinikker eller behandlere

Hvis du ønsker at finde et konkret kosmetisk behandlingssted, kan du søge på behandlingsstedets navn, adresse, og fx hvilken form for kosmetisk behandling der udføres.

Skærmdump

Hvis du fx under rullegardinet 'Kosmetisk behandling' vælger  'operativt løft af pande' finder registeret alle de behandlingssteder, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at foretage 'operativt løft af pande'.