Artikel 3.3 erklæring

Selvom du er uddannet udenfor EU/EØS, vil du måske kunne søge efter EU-reglerne. Læs på denne side, hvilke betingelser du skal opfylde for at søge dansk autorisation efter EU-reglerne – og om det kan det være relevant for dig at indhente en artikel 3.3 erklæring.

Hvis din uddannelse er fra et land uden for Norden, EU, Lichtenstein og Schweiz, og du ønsker at søge om dansk autorisation, vil du som udgangspunkt skulle søge som "uddannet uden for EU/EØS". Dette gælder uanset, om du har statsborgerskab i EU eller uden for EU.

Du har imidlertid mulighed for at blive vurderet efter EU-reglerne, hvis du opfylder følgende krav:

  • Du har statsborgerskab i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz.
  • Din uddannelse er blevet anerkendt i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz.
  • Du har arbejdet i minimum 3 år på fuldtid inden for dit erhverv.
  • Du indhenter og uploader en artikel 3.3 erklæring.

Hvad er en artikel 3.3 erklæring?

Artikel 3.3 erklæringen er et dokument, der bekræfter, 1) at du er autoriseret i et EU-land, som har anerkendt din 3. landsuddannelse, og 2) at du har arbejdet i minimum 3 år inden for dit erhverv og dermed opfylder kravene til artikel 3.3 i direktiv 2005/36/EF.

Artikel 3.3 erklæringen skal indhentes hos de relevante sundhedsmyndigheder i dét land, hvor du har opnået autorisation og har arbejdet i minimum 3 år inden for dit erhverv.

Sådan behandles din ansøgning

Når du indsender en artikel 3.3 erklæring, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få automatisk anerkendelse, men at din uddannelse bliver vurderet efter den generelle ordning.

I forbindelse med vurderingen vil vi typisk skulle bruge yderligere dokumentation fx i form af et eksamensudskrift med en oversigt over fag, timeantal mv. Når du udfylder ansøgningsblanketten, kan du uploade denne dokumentation under punktet ”yderligere dokumentation”, og ellers vil vi bede dig om at indsende den manglende dokumentation, når vi påbegynder behandlingen af din ansøgning.

Kan vi ikke godkende din artikel 3.3 erklæring, vil din ansøgning blive behandlet efter de regler, der er gældende for ansøgere med statsborgerskab og uddannelse uden for Norden, EU, Lichtenstein og Schweiz.

Læs mere om behandling af ansøgninger under de enkelte faggrupper