Indgiv bekymringshenvendelse

Del sidens indhold med andre

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer, kan du sende en bekymringshenvendelse til os.

Du kan også indberette til os, hvis din mistanke drejer sig om:

 • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
 • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Når vi får henvendelser om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller henvendelser om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Når vi får henvendelser om et behandlingssted eller en plejeenhed gælder det samme.

Se filmen

Handlemuligheder ved utilfredshed i sundhedsvæsnet eller ældreplejen

Hvis du er utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet eller ældreplejen, har du flere handlemuligheder.

Sådan gør du

Du kan indgive en bekymringshenvendelse på flere måder. Du kan kontakte en af vores enheder for Tilsyn og Rådgivning telefonisk eller sende en skriftlig indberetning. Du kan også ringe og få rådgivning i forbindelse med en bekymringshenvendelse.

Når du indberetter en bekymringshenvendelse, bliver du ikke orienteret om, hvordan vi går videre med henvendelsen, hvor langt vi er med undersøgelsen, eller hvad afgørelsen bliver. Vi reagerer på alle henvendelser.

Mulighed for anonymitet

Du kan indberette en bekymringshenvendelse anonymt, men hvis du oplyser, hvem du er, når du ringer eller skriver til os, kan du ikke fortsat være anonym. Den person, som bekymringen drejer sig om, vil som udgangspunkt få forelagt hele indberetningen. Derfor oplyser vi også navnet på den person, som har indberettet oplysningerne til os, hvis vi har dem.

Vi videreformidler de oplysninger, vi har, for at sundhedspersonen eller behandlingsstedet får mulighed for at sætte sig ind i baggrunden for indberetningen. Derfor vil du ikke længere anonym, hvis dine kontaktoplysninger fremgår af brevet.

Skriftlig indberetning

En skriftlig indberetning skal sendes via e-mail eller brev til en af vores enheder for Tilsyn og Rådgivning.

Bemærk: Hvis indberetningen indeholder personfølsomme oplysninger, for eksempel helbredsoplysninger eller cpr-numre, skal du indberette via sikker post.

Den skriftlige indberetning bør være så detaljeret som muligt og kan for eksempel indeholde følgende oplysninger, hvis der er tale om en sundhedsperson:

 • Sundhedspersonens navn, titel (læge, tandlæge, sygeplejerske og lign.), arbejdssted og eventuel privatadresse, hvis det er muligt.
 • Dine egne kontaktoplysninger og din relation til vedkommende (f.eks. kollega, ven, patient).
 • En beskrivelse af problemet.
 • Hvor og hvornår hændelsen fandt sted, og hvem der ellers var til stede, hvis der er tale om en specifik hændelse.
 • En beskrivelse af situationen, hvor sundhedspersonens adfærd og fremtræden har været mistænkelig, hvis der tale om en mistanke om misbrug.
 • Et referat fra ledelsens samtaler med sundhedspersonen, udtalelser fra kolleger mm., hvis du er arbejdsgiver.
 • En kopi af journal og epikrise, hvis du er sundhedspersonens læge.
 • En kopi af ekspeditionslister, recepter m.m., hvis du er apoteker.

Er der tale om et behandlingssted eller en plejeenhed, er følgende punkter vigtige for, hvad indberetningen bør indeholde, så vi har mulighed for at reagere på en hensigtsmæssig måde:

 • Behandlingsstedets/plejeenhedens navn og adresse.
 • Dine egne kontaktoplysninger og relation til stedet.
 • En beskrivelse af problemet og hvornår det er foregået.
 • Evt. dokumentation.

Rådgivning

Du er altid velkommen til at ringe til os og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er bekymret for, om en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter, eller om, hvordan du kan skrive en indberetning.

En sundhedspersons problemer kan en udgøre fare for patientsikkerheden. Det er derfor misforstået loyalitet at lade være med at indberette for eksempel en kollega, hvis du har mistanke om, at vedkommende har problemer. Det samme gælder, hvis der er tale om en bekymring vedrørende et behandlingssted.