Registrer kosmetisk behandler

Del sidens indhold med andre

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Ønsker du som autoriserede sundhedsperson at udføre kosmetisk behandling, skal du dermed registreres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Både behandlingssted, læger og medhjælp skal registreres

 Udover at læger og deres eventuelle medhjælp på kosmetiske behandlingssteder skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling, så skal de kosmetiske behandlingssteder også registreres i styrelsens behandlingsstedsregister, jævnfør bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. Læs mere om registrering i behandlingsstedsregistret.

Ansøgningsskemaer

Du kan ansøge om registrering til at måtte udføre kosmetisk behandling ved at udfylde det elektroniske ansøgningsskema.

Ændring af behandlingssted

Er du allerede registreret, men ønsker at ændre eller tilføje et behandlingssted, skal du sende en mail til kosmetik@stps.dk.

Medhjælp

Ønsker du at registrere eller afregistrere en medhjælp, skal du sende en mail til kosmetik@stps.dk.

Gebyr

Ved førstegangs-registrering skal du betale et gebyr på kr. 2.200. Herefter skal der betales et gebyr på kr. 440 for hver separat ansøgning om at blive godkendt til yderligere behandlinger, registrering af nye medhjælpere m.v. Gebyret dækker alle omkostninger ved registreringsordningen.

Register over kosmetiske behandlere

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør alle registreringer i autorisationsregisteret. Her kan man både se, hvem der er registreret til at udføre kosmetisk behandling, hvilke typer af kosmetiske behandlinger behandleren er registreret til at måtte udføre, og om behandleren har registeret en medhjælp under sig. Endvidere kan det ses, hvilke behandlingssteder behandleren er registreret på.

Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretager, kan også ses i registret. Desværre er disse oplysninger midlertidigt ikke opdateret. Det betyder, at behandlingsstedet muligvis har haft tilsynsbesøg, selvom det ikke fremgår af registret. Vi arbejder på at opdatere registret. I mellemtiden henviser vi til siden Tilsynsrapporter.

Sagsbehandlingstid

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden 8-10 uger.