Registrer kosmetisk behandler

Del sidens indhold med andre

Hvis du som autoriseret sundhedsperson i privat praksis ønsker at udføre kosmetisk behandling, skal to forskellige registreringer være på plads: 1) Behandlingsstedet – selve lokaliteten – skal være registreret som behandlingssted i behandlingsstedsregisteret. 2) Du skal som sundhedsperson personligt være registreret som kosmetisk behandler, og det skal fremgå af autorisationsregisteret, hvad du har kompetence til at udføre. Hvis du desuden har ansat medhjælpere på det kosmetiske behandlingssted, skal de også registreres til udførelse af kosmetisk behandling på behandlingsstedet.

Behandlingsstedet skal registreres i behandlingsstedsregisteret

Før du kan blive personligt registreret som kosmetisk behandler, skal du sikre dig, at det behandlingssted, hvor de kosmetiske behandlinger skal udføres, er registreret i behandlingsstedsregisteret.

Hvis behandlingsstedet endnu ikke er registreret, skal du registrere det, før du kan gå videre og søge om personlig registrering som kosmetisk behandler eller tilknytte medhjælpere til behandlingsstedet. 

Personlig registrering som kosmetisk behandler

Før du som sundhedsperson har tilladelse til at udføre kosmetisk behandling, skal du søge om registrering som kosmetisk behandler og afvente godkendelsen.

Denne registrering følger dig personligt og fremgår som dine øvrige registreringer af autorisationsregisteret. For at blive registreret, skal du være tilknyttet et behandlingssted, som er registreret i behandlingsstedsregisteret.

Ændringer til din eller behandlingsstedets registrering

Oplysningerne om behandlingsstedet skal altid være opdaterede, og du skal derfor meddele det, hvis du ønsker at

  • ændre oplysningerne om behandlingsstedet
  • tilføje oplysninger om behandlingsstedet
  • registrere en medhjælp på behandlingsstedet
  • fjerne en medhjælp fra behandlingsstedet
  • tilføje behandlinger til din registrering på behandlingsstedet
  • fjerne behandlinger til din registrering på behandlingsstedet

Gebyr

Første gang du søger om en personlig registrering som kosmetisk behandler, skal du betale et gebyr på kr. 2.200. Dette er et engangsgebyr, og det er uafhængigt af det gebyr, behandlingsstedet årligt betaler for at stå i behandlingsstedsregisteret.

Hvis du efterfølgende ønsker at blive godkendt til yderligere behandlinger, eller du vil registrere nye medhjælpere på behandlingsstedet, koster det et gebyr på kr. 440 for hver separat ansøgning.

Gebyrerne dækker alle omkostninger ved registreringsordningen.

Register over kosmetiske behandlere

Vi offentliggør alle registreringer i autorisationsregisteret. Her fremgår det,

  • hvem der er registreret til at udføre kosmetisk behandling
  • hvilke typer af kosmetiske behandlinger en behandler er registreret til at måtte udføre
  • om behandleren har registeret en medhjælp under sig
  • hvilke behandlingssteder behandleren er registreret på

Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som vi foretager, fremgår af den seneste tilsynsrapport fra behandlingsstedet.

Sagsbehandlingstid

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden 8-10 uger.