×

Organisation

Opdateret 1. maj 2018

Her kan du se den generelle organisering i Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan også se hvem, der er involveret når det gælder patientklager, det risikobaserede tilsyn og erstatning.


Patientklager Det risikobaserede tilsyn Erstatning Generel organisering