Inddragelse og samarbejder

Vi inddrager løbende borgere, patientforeninger og organisationer i arbejdet med at skabe et trygt sundhedsvæsen.

Vi inddrager og får løbende input fra borgere, patientforeninger, faglige organisationer og øvrige interessenter i vores arbejde.

Følgende er eksempler på faste møder og fora, hvor interessenter inviteres til at bidrage med sparring, rådgivning og input til vores arbejde:

  • Fagligt Forum for Patientsikkerhed
  • Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn
  • Dialogforum for tilsynsmyndigheder
  • Samarbejdsmøder med bl.a. Lægeforeningen, Tandlægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Patienterstatningen mv.
  • Deltagelse i Det nationale råd for Videncenter for værdig ældrepleje
  • Styrelsen for Patientsikkerheds råd for alternativ behandling
  • Rådgivende Forum for Autorisation af Osteopater
  • National Koordinations Forum

Vi holder derudover løbende dialogmøder med forskellige interessenter, deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, og vi inddrager interessenter i forbindelse med høringer og diverse arbejdsgrupper.