Betalingsbetingelser ved meddelelse af autorisation og tilladelser til sundhedspersoner

Læs om betalingsbetingelser og opkrævning af gebyr for meddelelse af autorisationer og tilladelser.

Når du søger en autorisation eller tilladelse efter autorisationsloven, skal du betale et gebyr.

Du kan læse mere om reglerne her.

Der gælder følgende betalingsbetingelser:

  • Gebyrets størrelse er fastsat i gebyrbekendtgørelsens § 1-4, hvor du kan finde beløbet for de forskellige autorisationer og tilladelser.
  • Gebyrerne betales, samtidigt med at du indgiver din ansøgning. Behandlingen af ansøgninger begyndes først, når vi har modtaget din betaling af gebyret. Du får ikke gebyret refunderet, hvis du får et afslag på din ansøgning eller hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Du kan læse om gebyrændringen i:

 

Bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af sundhedspersoner

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven