Om os

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. Vi arbejder for, at det er trygt at være patient og understøtter et sikkert sundhedsvæsen med en stærk læringskultur til gavn for både patienter og personale.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. I vores tilsyn lægger vi stor vægt på dialog og udvikling af patientsikkerheden gennem sundhedsfaglig og juridisk rådgivning til sundhedspersoner, behandlingssteder og andre myndigheder.

Vi udsteder autorisationer til danske og udenlandske sundhedspersoner og meddeler ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer.

Vi indgår i samfundets beredskab, hvor vi foretager smitteopsporing og leverer sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med smitsomme sygdomme, vandforurening og kemiske udslip.

Vi vejleder borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale sikringsaftaler og sagsbehandler refusionssager ved ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling.

Vi tager gennem UTH-ordningen imod rapporteringer af anonymiserede utilsigtede hændelser, som vi bruger til at igangsætte nationale læringstiltag og understøtte læringskulturen lokalt i sundhedsvæsnet. På den måde arbejder vi konstruktivt med fejl for at imødegå, at noget lignende sker igen for en anden patient.