Fravalg af behandling i den sidste tid

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling - f.eks. kemoterapi. Hvis du siger nej til behandling, gælder din beslutning kun den konkrete behandling, du siger nej til. Du bør tale med din læge og dine pårørende om dine ønsker til fravalg af behandling i den sidste tid.

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling, f.eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

Du har også ret til at sige nej til at blive genoplivet i den aktuelle sygdomssituation, hvis du skulle få hjertestop. Hvis du har bestemt, at du ikke vil genoplives, må sundhedspersonalet ikke forsøge at genoplive dig.

Du skal tale med din læge

Hvis du overvejer at sige nej til livsforlængende behandling, eller hvis du ikke ønsker at blive genoplivet efter hjertestop, skal du tale med din læge. Lægen kan fortælle om de behandlingsmuligheder, der er i din situation og om konsekvenserne, hvis du vælger ikke at få behandling.

Selvom du har sagt nej til livsforlængende behandling, kan du stadig få smertestillende medicin, hvis du ønsker det.

Din beslutning om fravalg gælder kun det konkrete forløb

Din beslutning gælder kun i forbindelse med et bestemt forløb – det vil sige en bestemt sygdom eller en bestemt indlæggelse.

Hvis du senere kommer til at fejle noget andet, og du stadig ikke vil genoplives eller have behandling, skal du aftale det med lægen igen.

Du kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk, hvis du på forhånd vil beslutte, at du ikke vil have behandling eller genoplivning i visse situationer.

Læs mere om behandlingstestamentet

Opret et behandlingstestamente på Sundhed.dk

Tal med dine pårørende

Det er en god ide at tale med dine pårørende, hvis du har bestemte ønsker og tanker i forbindelse med livsforlængende behandling.

Der kan være store forskelle på, hvilke holdninger og tanker, man har om døden og den sidste tid. Men for mange bliver det lettere at forholde sig til, hvis man taler med nogen om det.

Hvis du taler med dine pårørende om det, kan de fortælle lægen om dine ønsker, den dag du ikke selv er i stand til det.

Lægen kan beslutte ikke at genoplive eller behandle

Lægen kan beslutte, at du ikke skal have livsforlængende behandling eller at du ikke skal genoplives, hvis du skulle få hjertestop. Det gør lægen kun, hvis livsforlængende behandling eller genoplivning er udsigtsløst. Lægen skal så vidt muligt inddrage dig, inden beslutningen bliver truffet. Lægen kan dog som hovedregel ikke afbryde en allerede påbegyndt livsforlængende behandling imod dit ønske.

Hvis du ikke selv er i stand til at tage stilling

Du kan være ude af stand til selv at tage stilling til behandling og genoplivning – f.eks. hvis du er dement. I den situation skal lægen træffe en beslutning for dig. Lægen skal inddrage dine nærmeste pårørende, din eventuelle værge eller fremtidsfuldmægtige.

En fremtidsfuldmægtig er en person, du på forhånd kan udpege til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.