Du bestemmer selv over dit biologiske materiale

Sundhedsloven giver dig som patient mulighed for at beslutte at biologisk materiale, fx blod- eller vævsprøver, som du har afgivet i forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af dig selv.

Hvad må dit biologiske materiale bruges til?

Som patient kan du selv beslutte, at f.eks. vævsprøver kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde dig vævsanvendelsesregisteret via borger.dk.

Hvis du ikke er tilmeldt vævsanvendelsesregisteret, må du som udgangspunkt acceptere, at det opbevarede biologiske materiale anvendes til andre saglige formål, fx til forskning.

Du kan altid framelde dig vævsanvendelsesregisteret, hvis du på et senere tidspunkt fortryder beslutningen.

Du kan også kræve, at afgivet biologisk materiale skal destrueres eller (i særlige tilfælde) bliver udleveret til dig.

Læs mere om Vævsanvendelsesregistreret på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Tilmelding til vævsanvendelsesregisteret