Bedre patientforløb for unge med paracetamolforgiftning

10-11-2021

I Odense har de skabt bedre patientforløb for unge med paracetamolforgiftning. Ved at overflytte patienterne hurtigere fra Fælles Akutmodtagelse til Børne- og Ungdomspsykiatri tages der sideløbende hånd om deres psykiske tilstand.

Formål med projektet

Formålet var at skabe bedre patientforløb for unge i forløb på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, som indlægges med paracetamolforgiftning.

Hvad kom der ud af det?

Projektet er nu blevet til en permanent ordning. De hurtige overflytninger og samarbejdet mellem afdelingerne har medført et bedre og mere kvalificeret patientforløb, hvilket patienterne også tilkendegiver. Patienterne overflyttes hurtigere til Børne- og Ungdomspsykiatri, hvor de kender personalet og omgivelserne, og hvor der tages hånd om deres psykiske tilstand, som er årsagsudløsende.

Samarbejdet mellem de to afdelinger er styrket. Forståelsen for hinandens specialer og kompetencer er blevet tydeligere, og der er en forståelse for, hvordan den somatiske og psykiatriske behandling kan mødes til gavn for patienterne.

Bedre patientforløb for unge med paracetamolforgiftning

Astrid, afdelingssygeplejerske i Fælles Akutmodtagelse og Charlotte, kvalitets- og udviklingskoordinator i Børne- og Ungdomspsykiatri, fortæller her om projektet.

Baggrund for projektet

Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital har haft et øget fokus på behandlingen af unge patienter, der bliver indlagt med paracetamolforgiftning. Behandlingen af paracetamolforgiftning forløber over 20 timer og består af intravenøs behandling med antidot. Under behandlingen befinder patienten sig i Fælles Akutmodtagelse. Alle patienter, der indlægges i Fælles Akutmodtagelse og i forvejen er i forløb på Børne- og Ungdomspsykiatri, bliver efterfølgende overflyttet hertil.

På baggrund af erfaring med, at få patienter til samarbejde om deres somatiske behandling grundet den bagvedliggende psykiske sygdom opstod idéen om en hurtig overflytning fra akutmodtagelsen til psykiatrien.

Arbejdsgang

Der blev iværksat et projekt, hvor patienter, kort efter opstart af antidot behandlingen i Fælles Akutmodtagelse blev overflyttet til videre behandling i Børne- og Ungdomspsykiatri.

En samarbejdsaftale mellem de to afdelinger blev indgået. Der blev udarbejdet en retningslinje, der præciserede, hvordan behandlingen skulle udføres, hvilke sygeplejefaglige observationer der skulle laves, og hvordan behandlingsansvaret var fordelt. 

Der blev udarbejdet et oplæringsprogram af to timers varighed, så den somatiske behandling kunne varetages på Børne- og Ungdomspsykiatri. To kliniske sygeplejespecialister fra Fælles Akutmodtagelse stod for undervisningen. Undervisningen bestod af et kort oplæg om behandlingsregimet og hands-on-undervisning i IV medicin, infusionspumper og anlæggelse af Perifer venekateter. Undervisningsseancen blev gennemført tre gange. Læger og sygeplejersker på begge afdelinger blev informeret om den nye retningslinje og arbejdsgang.

Udfordringer og løsninger 

Udfordringen var at få formidlet retningslinjen, så alle havde styr på fordelingen af behandlingsansvar og procedure i forhold til overflytningen. Løsningen var tydelig formidling af retningslinjen til alle personalegrupper. Telefonisk sparring blev iværksat og bidrager til tryghed hos alle faggrupper.

Ressourcer 

Projektet var tværfagligt funderet med aktiv deltagelse af læger og sygeplejersker fra begge afdelinger. Der er investeret tid i udarbejdelse af ny retningslinje samt undervisning og oplæring af personalet på Børne- og Ungdomspsykiatri.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet foregik mellem Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital og Børne- og Ungdoms-psykiatri Odense. Projektet startede i juni 2020 og er nu en permanent ordning.  

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Astrid Vittrup Larsen, klinisksygepleje specialist, astrid.v.larsen@rsyd.dk
Charlotte Mose Hansen, oversygeplejerske, charlotte.mose@rsyd.dk