Forbruget af stærk smertestillende medicin falder

28-02-2023

Danskerne får fortsat udskrevet mindre mængder af opioider. Styrelsen for Patientsikkerhed er meget tilfredse, da styrelsen har været med til at sætte fokus på uhensigtsmæssigt forbrug af opioider.

I 2016 fik danskerne udskrevet opioider svarende til 40 millioner døgndoser af morfin. Tallet er i 2021 faldet til 28 millioner døgndoser, hvilket svarer til et fald på 29 pct. siden, der i 2016 kom øget fokus på nedbringelse af forbruget af opioider. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen om opioidforbruget.

"Det er en virkelig positiv nyhed. Det er så vigtigt, at patienterne ikke bliver afhængige af medicin, og derfor har netop dette område længe været i fokus hos os – særligt ved overvågning af ordinationer og ved tilsyn. Det er meget glædeligt, at den samlede indsats nu kan aflæses i tallene", siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Løbende overvågning af ordinationer med stærk smertestillende medicin

Opioider er blandt de lægemidler, som kan skabe afhængighed. Det er blandt andet lægemidlerne morfin, oxycodon og tramadol.

For at undgå, at en læge udskriver for store mængder af afhængighedsskabende medicin eller udskriver stærk smertestillende medicin som bl.a. opioider uden en tilstrækkelig klar medicinsk begrundelse, overvåger Styrelsen for Patientsikkerhed udskrivelse af afhængighedsskabende medicin til patienter gennem det nationale Lægemiddeladministrationsregister.

Hvert kvartal henvender styrelsen sig til en lille gruppe af de læger og tandlæger, som udskriver flest afhængighedsskabende lægemidler.

"Nogle gange er det helt legitimt, at en læge udskriver store mængder afhængighedsskabende medicin. Det kan fx være, fordi lægen arbejder på en smerteklinik. Andre gange er vi nødt til at bede lægen om at få en forklaring på, hvorfor vedkommende har udskrevet meget afhængighedsskabende medicin, så vi kan rådgive lægen til en bedre ordinationspraksis", siger Charlotte Hjort.

Fokus på udskrivelse af opioider ved tilsyn

Opioider er også et af de afhængighedsskabende lægemidler, som styrelsen har fokus på, når vi gennemfører tilsyn hos en praktiserende læge. Her undersøger vi, at lægen ved udskrivelse af opioider og andet afhængighedsskabende medicin holder godt øje med både virkninger og bivirkninger – samt at der bliver forsøgt nedtrapning og ophør af behandlingen så snart, det er muligt. Fornyelse af en recept skal som udgangspunkt ske ved, at patienten møder personligt op.

Opioider er samtidig et såkaldt risikosituationslægemiddel, som kræver særlig opmærksomhed fra sundhedspersonale med ansvar for patienters medicinering. Vi har derfor også fokus på korrekt håndtering af opioider med forskellige læringsindsatser, der skal hjælpe sundhedspersonalet til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer risikosituationslægemidlet.

Styrelsen for Patientsikkerhed gør følgende for at forebygge uhensigtsmæssigt forbrug af opioider:

  • Følger løbende læger og tandlægers ordinationsmønstre i forhold til afhængighedsskabende medicin
  • Undersøger og tager kontakt til den udskrivende læge eller tandlæge i de tilfælde, hvor store mængder bliver udskrevet
  • Gennemfører årligt tilsyn i almen praksis med fokus på ordination af afhængighedsskabende lægemidler
  • Har fokus på opioider som et af de syv risikosituationslægemidler og laver i den forbindelse læringsindsatser, der skal hjælpe sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang ved håndtering af lægemidlet.