Korrekt håndtering af medicin

Del sidens indhold med andre

13-11-2019

Denne pjece er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Pjecen er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har set på, hvilke spørgsmål vi ofte får om medicinhånd­tering, og vi har lyttet til personale og ledelse på de behandlingssteder, vi besøger i forbindelse med det sund­hedsfaglige tilsyn. Desuden har vi set på typiske fejl og utilsigtede hændelser med medicin.

Pjecen skal ses som et supplement til Styrelsen for Patientsikkerheds vejled­ninger på området. Se også de faglige vejledninger under Ansvar og retningslinjer.

Hvordan sikrer du, at den rette patient får den rette medicin på det rette tidspunkt?

Det gør du ved at sikre, at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt, og at du kender dine opgaver og dit ansvar.

Arbejdsgange og processer for medicinhåndtering skal være beskrevet i instrukser.

Læs pjecen Korrekt håndtering af medicin (pdf)