Registrering

Hotline

Har du brug for hjælp til registrering?

Hvis du har spørgsmål til registrering af behandlingssteder eller plejeenheder, kan du ringe til vores hotline eller sende en mail.

Ring til vores hotline på 72 28 67 00.

Send mail til registrering@stps.dk

Gebyr

Gebyrtakster for registrering

Behandlingsstederne betaler et årligt gebyr, som dækker de udgifter, der er forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger bl.a. af årlig omsætning, typen af behandlingssted m.m.

Se taksterne for registrering