Aflevér eller få udleveret journaler

Del sidens indhold med andre

Aflevering af journaler

Ved overdragelse af patientjournaler til Styrelsen for Patientsikkerhed skal du ringe til det pågældende kontor for Tilsyn og Rådgivning og aftale et tidspunkt for aflevering. Vi vil meget gerne orienteres om påtænkte praksislukninger i god tid.

Husk at medbringe en udfyldt version af Blanketten til brug ved aflevering af journaler.

Papirjournaler

Papirjournaler skal afleveres i ordnet form, for eksempel i personnummerorden eller i alfabetisk navneorden. Der skal medfølge en oversigt over materialet i forbindelse med overdragelsen.

Omkostninger i forbindelse med systematisering af journalerne, pakning, konvertering m.v. og transport af patientjournalerne til det pågældende kontor for Tilsyn og Rådgivning påhviler den sundhedsperson, der ophører, eller boet.

Venligst destruer de patientjournaler, som på tidspunktet for praksisophør har overskredet opbevaringsperioden på 10 år (5 år) inden du afleverer patientjournalerne.

Elektroniske journaler

Elektroniske journaler skal foreligge i et standardudvekslingsformat (for eksempel såkaldt PLO-format fra praktiserende læger, version 2.40 eller senere).

Udlevering af journaler

Listerne over de nedlagte praksis, som Styrelsen for Patientsikkerheds kontorer for Tilsyn og Rådgivning opbevarer journaler for, kan ses i menuen.

Udlevering af journaler fra kontorerne kan kun ske efter skriftlig anmodning for at sikre patientens og den modtagne sundhedspersons identitet.

Om anmodningen

Anmodningen skal indeholde:

  • navn og adresse på den lukkede praksis
  • navn, adresse, autorisations id. eller ydernr. på den rekvirerende sundhedsperson
  • navn og cpr-nummer på patienten

Desuden skal det anføres, om patienten har givet samtykke til, at journalen kan udleveres til den pågældende - se blanket til udlevering af patientjournaler.

Anmodningen kan sendes med post til en af vores enheder for Tilsyn og Rådgivning. Ved brug af e-mail skal mailen på grund af de personfølsomme data sendes krypteret eller vha. Digital Post (Kræver NemID-login).

Udleveringsform

Kontorerne sender papirjournaler med postvæsenet. EDB-journaler sendes elektronisk eller krypteret til en e-mailadresse med digital signatur.