Rapport over blodproduktområdet 2021

13-10-2022

Denne rapport over blodproduktområdet for 2021 indeholder oplysninger om landets fem blodcentres tappevirksomhed. Den beskriver blandt andet antal af bloddonorer, fuldblods- og plasmaferesetapninger, udviklingen i antallet af transfusioner, anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder og mængden af plasma leveret til viderefremstilling af plasmaderivater (immunglobulin til intravenøs/subkutan anvendelse og albumin), som er lægemidler.

Som noget nyt er rapporten udvidet med et engelsk resume til glæde for engelsktalende borgere og internationale samarbejdspartnere.

Læs rapporten for blodområdet her