Værd at vide om Vejledning om helbredskrav til kørekort af 1. november 2022

08-11-2022

Vejledning om helbredskrav til kørekort er i 2022 opdateret og præciseret på en række punkter, bl.a. i forhold til lægens ansvar i forbindelse med udstedelse af lægeligt kørselsforbud og i forhold til patienter med bestemte diagnoser og helbredsproblemer. I dette værd at vide-ark kan du læse om de vigtigste ændringer i vejledningen.