Plejeområdet: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020-2021

19-08-2022

I 2020 og 2021 gennemførte styrelsen 283 sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje. 95 tilsyn var baseret på stikprøver, 93 tilsyn var reaktive og 95 var opfølgende tilsyn på baggrund af tidligere påbud.

Resultaterne af tilsynene viser, at mere end 40 procent af de reaktive og de opfølgende tilsyn afdækkede større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved mange af tilsynene var der relativt alvorlige brister, bl.a. i forhold til medicin­håndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

Læs erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet 2020-2021