EU-regler om borgeres ret til ydelser og kommunens mulighed for refusion

20-04-2022

Borgere med tilknytning til et andet medlemsland har under visse forudsætninger ret til kommunale sundhedsydelser og sociale ydelser, som kommunen i flere tilfælde kan opkræve refusion for.