Værd at vide om informeret samtykke og journalføring

28-02-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med det risikobaserede tilsyn i almen praksis konstateret, at der mange steder ikke er dokumenteret et korrekt informeret samtykke. Vi ønsker derfor at tydeliggøre kravene til både det informerede samtykke og journalføringen af det.