Sårheling hos benamputerede patienter

10-11-2021

Et tværsektorielt projekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital har gennem øget samarbejde og konkrete handlinger nedsat tiden for sårheling hos benamputerede patienter.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at nedsætte tiden for sårheling hos benamputerede patienter.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har forbedret patientsikkerheden, idet helingstiden for patienter med benamputation er nedbragt betydeligt. Projektet inkluderede 28 amputationer hos 26 patienter. Helingstiden var i gennemsnit fem en halv uge i projektet, hvilket er to en halv uge kortere end i 2018. 

I projektet helede 78 % af patienternes amputationssår indenfor 6 uger. I 2018 tog det 10 uger før 78 % af patienternes sår var helet. Det er i gennemsnit en reduktion på 4 uger pr. amputation.

Vurderingen er, at det særligt er opmærksomheden på den faglige og uddybende kommunikation mellem de to sektorer, der har optimeret forløbene. Det er derfor aftalt, at denne kommunikation skal fortsætte, og undervisningen fastholdes. I forhold til sårbehandling vil Aarhus Kommune fortsat anvende negativt tryk system (PICO) ved behov. 

Baggrund for projektet

I Aarhus Kommune kunne de se en stigning i antal borgere med postoperative, kirurgiske sår, som ikke helede som forventet pga. defekt (fx et sår, der gaber, det sted, hvor der skulle være syet/hæftet) eller infektion. Data fra en tværsektoriel arbejdsgruppe viste, at benamputerede patienter ofte var længere tid om at hele end andre opererede patientgrupper. I 2018 viste data, at 50 % af disse patienter oplevede forsinket heling (mere end 4 ugers helingstid). Denne patientgruppe blev derfor udvalgt til et forbedringsprojekt.

Arbejdsgang

Arbejdsgruppen anvendte forbedringsmodellen i processen. Der blev gennemført en analyse af arbejdsgangen og udarbejdet driverdiagrammer. På baggrund af dette blev der iværksat konkrete handlinger: 

  • Personalet på Ortopædkirurgisk Afdeling identificerede patienter i risikogruppe for forsinket heling. Der blev udviklet et flowchart, der bl.a. beskrev risikofaktorer for forsinket heling fordelt på høj og moderat risiko.
  • Når en patient, der havde fået foretaget benamputation, blev udskrevet fra Ortopædkirurgisk Afdeling, sendte en sygeplejerske en elektronisk korrespondance til sårkonsulenterne i Aarhus Kommune.
  • Plejepersonalet på Ortopædkirurgisk Afdeling beskrev amputationssåret i plejeforløbsplanen og udskrivelsesrapporten.
  • En specialsygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling udarbejdede en tjekliste til at registrere, om den nødvendige information blev givet videre til Aarhus Kommune ved udskrivelse.
  • Der blev udviklet et flowchart til vurdering af kirurgiske sår og behandlingsplan i Aarhus Kommune
  • Infektioner, som opstod i Aarhus Kommune, blev behandlet med et negativ tryksystem (PICO*), hvis de vurderede det relevant.
  • Der blev undervist i sår i Aarhus Kommune og på Ortopædkirurgisk Afdeling.

*PICO er en lille bærbar pumpe, der sættes henover et sår. Når den batteridrevne pumpe tændes, skabes der undertryk, og luften trykkes ud af bandagen. Overskydende væske fra såret suges op i bandagen, og på den måde fremmes sårhelingen.

Udfordringer og løsninger

Der er inkluderet færre patienter end forventet i projektet, da der blev opereret færre i Corona-perioden. Desuden har det krævet en større indsats end forventet at få implementeret de aftalte tiltag i begge sektorer.

Ressourcer

Ad hoc arbejdsgruppen bestod af to medlemmer fra Aarhus Kommune og tre fra Ortopædkirurgisk Afdeling (sygeplejersker og kvalitetskonsulenter). Der blev afholdt i alt ti arbejdsgruppemøder. Gruppen var større i starten, da patientgruppen skulle indkredses.

Desuden er der gået tid med udarbejdelse af materiale, registrering af data, nye arbejdsgange og projektrapport.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet blev gennemført som et tværsektorielt forbedringsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital i perioden fra november 2018 til december 2020.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Kvalitetskonsulent Else Buus jeels@aarhus.dk