Forbedret arbejdsgang ved isolationspatienter

22-10-2020

I Akutafdelingen på Holbæk Sygehus har de optimeret arbejdsgangen omkring isolationspatienter ved bl.a. at lave tydelig skiltning og oversigter over isolationsformer og rengøringsmidler. På den måde kan de bl.a. identificere, hvilken isolationsform der er behov for, allerede inden patienten ankommer til afdelingen.

Formål med projektet

Formålet var at sikre de bedst mulige arbejdsgange omkring isolationspatienter i hele deres patientforløb i Akutafdelingen.

 I en afdeling med hurtigt og accelererende patientflow og mange samarbejdspartnere, der hurtigt ankommer på stuen, er der et øget krav til at kunne gøre opmærksom på isolationspatienter og smitterisiko.

Derfor er der behov for hurtigt at kunne spotte behovet for isolation, ofte allerede inden patienten ankommer til afdelingen. Samtidig er det vigtigt med et hurtigt overblik over valg af rengøringsmiddel, så samarbejdspartnere bl.a. kan rengøre deres apparaturer korrekt.

Formålet var derudover at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser vedrørende isolationspatienter.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har medført, at plejepersonalet og deres samarbejdspartnere har fået en mere ensartet viden om de forskellige isolationsformer. Arbejdsgange er blevet forenklet, og processen for at gøre det rigtigt er blevet nemmere.

I det hele taget har projektet medført, at der er kommet større fokus på korrekt isolation af patienterne, hvilket har været en klar fordel i forbindelse med Covid-19.

Efter projektet har afdelingen bemærket et fald i antallet af utilsigtede hændelser, der relaterer sig til isolationspatienter.

Baggrund for projektet

Indsatsen er lavet på baggrund af en patientsikkerhedsrunde med fokus på isolationspatienter, der blev gennemført, fordi afdelingen oplevede, at der blev rapporteret en del utilsigtede hændelser omhandlende isolationspatienter.

Arbejdsgang

  • Der er udarbejdet fortrykte laminerede isolationsskilte, som kan sættes på dørene til isolationsstuer, hvor det tydeligt fremgår, hvilken isolationsform der er tale om, samt hvilke værnemidler og rengøringsmidler der skal anvendes. Der er også udarbejdet et skema med overblik over isolationsformer og smitterisici, så man let kan finde det relevante isolationsskilt og korrekte rengøringsmiddel.
  • Antallet af isolationsvogne (vogne med udstyr, der skal anvendes ved isolationspatienter) er øget fra 2 til 8, så der nu er lettere adgang til vognene.
  • Det er sikret, at medarbejdere nu nemt kan finde retningslinjer vedr. isolation (der er nu lagt link til retningslinjerne på forsiden af den interne platform for retningslinjer).
  • Der har været oplæg på tværfaglige møder om emnet.
  • Der har været udsendt orientering i nyhedsbreve.

Sådan ser et af isolationsskiltene ud:

 

Udfordringer og løsninger

Der har ikke været nogen barrierer i forbindelse med projektet. Den ledende oversygeplejerske i afdelingen er en del af kvalitetsteamet i afdelingen, der bl.a. gennemførte patientsikkerhedsrunden omhandlende isolationspatienter.

Der har været fuld ledelsesopbakning til projektet.

Ressourcer

Projektet er gennemført i Akutafdelingen, der består af 140 medarbejdere.
Afdelingens kvalitetskoordinator og hygiejnesygeplejerske har samarbejdet med afdelingens kvalitetsteam og afdelingsledelse om projektet, der varede ca. 2 måneder.

Hvor foregik projektet?

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Relateret indhold