Nyt tilsyn skal være med til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til patienter med demens

12-10-2023

Hver femte borger med demenssygdom får antipsykotisk medicin. Tilsyn med fokus på samarbejdet mellem læger og plejecentre skal være med til at bringe forbruget ned.

Det er et mål i Den nationale demenshandlingsplan 2025, at forbruget af antipsykotisk medicin til personer med demens skal halveres. Selv kortvarig behandling med antipsykotisk medicin kan give bivirkninger, som kan være særlig alvorlige for personer med demens. Alligevel får hver femte borger med demenssygdom antipsykotisk medicin, og forbruget har ligget stabilt i flere år.

Nu starter Styrelsen for Patientsikkerhed en række tilsyn med fokus på behandling med antipsykotisk medicin til patienter med demens. Tilsynet vil omfatte læger og plejecentre, der arbejder sammen om behandling og pleje af patienter med demens. Tilsynet vil blandt andet se på plejecentrenes samarbejde med lægen, håndteringen af medicinen og personalets kompetencer i forhold til pleje og behandling af borgere med demenssygdom. Tilsynene med de læger, der ordinerer antipsykotisk medicin, vil bl.a. fokusere på lægens overvejelser og planer for behandlingen og lægernes samarbejde med plejepersonalet.

”Som udgangspunkt skal mennesker med demens ikke have antipsykotisk medicin. De symptomer og den adfærd, man typisk forsøger at behandle med antipsykotisk medicin, kan skyldes fx infektioner, smerter eller uopfyldte fysiske eller psykologiske behov. Udover de alvorlige bivirkninger af medicinen er der risiko for, at man ikke opdager eller behandler en underliggende sygdom. Derfor bør man altid undersøge de mulige årsager og afprøve nonfarmakologiske metoder i pleje og omsorg af mennesker med demens, før man beslutter at behandle dem med antipsykotisk medicin”, siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det kræver et godt samarbejde og klare aftaler mellem de involverede sundhedspersoner at finde årsagen til symptomerne og sætte ind med de rette tiltag. Når vi fører tilsyn på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet, kan vi bedre se, hvor der kan være behov for at styrke patientsikkerheden. Et vigtigt formål med dette tilsyn er at understøtte læring på behandlingsstederne, så forbruget af antipsykotisk medicin til patienter med demens kan nedbringes.” siger Charlotte Hjort.

Et tilsynsbesøg med fokus på antipsykotisk medicin til patienter med demens vil tage udgangspunkt i forskellige målepunkter for læger og plejecentre.

Målepunkterne for læger handler om:

  • Begrundelse for behandling med antipsykotika til patienter med demenssygdom
  • Samtykke fra patient eller pårørende
  • Behandlingsplaner for den antipsykotiske behandling
  • Opfølgning på behandlingen

 Målepunkterne for plejecentre handler bl.a. om:

  • Organisering, ansvar og kompetencer
  • Samtykke og inddragelse af pårørende
  • Forebyggelse og minimering af brugen af antipsykotisk medicin
  • Samarbejde med behandlingsansvarlig læge
  • Sikker håndtering af medicin

Læs målepunkterne

På vores hjemmeside er der også læringsmaterialer og links til inspiration til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til patienter med demens.

Læs mere om antipsykotisk medicin og demens