Fugt og skimmelsvamp

Kommuner kan indhente sundhedsfaglig rådgivning om fugt og skimmelsvamp i bygninger hos Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning.

Fugt i bygninger kan fremme vækst af skimmelsvamp og husstøvmider og dermed give et dårligt indeklima. Fugt og skimmelsvampe kan blandt andet give irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt forværre symptomerne hos personer, der i forvejen har astma. I sjældne tilfælde kan personer udvikle allergi overfor skimmelsvampe ved at opholde sig i fugtskadede bygninger.

Har du symptomer, som du mener skyldes fugt eller skimmelsvamp i din bolig, kan du kontakte din læge for at få en nærmere udredning.

Rådgivning til kommuner om fugt og skimmelsvamp

Kommuner kan indhente sundhedsfaglig rådgivning om fugt og skimmelsvamp i bygninger hos Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning, og den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive daginstitutioner og skoler om indeklima herunder fugt og skimmelsvamp.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet og udgivet materiale, blandt andet anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp og en pjece om skimmelsvamp og helbred.

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp (PDF) 

Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger (PDF)

Vi har endvidere udgivet en orientering om samarbejdet mellem vores enheder for Tilsyn og Rådgivning og kommunerne i sager om fugt og skimmelsvamp i boliger og andre bygninger. Orienteringen skal ses som et supplement til Velfærdsministeriets vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

Orienteringen beskriver sammen med vejledningen, hvorledes sagsgangen i sager om fugt og skimmelsvamp rent praktisk kan håndteres af kommuner og andre involverede parter.

Orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe, Juni 2008

Velfærdsministeriets vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp